OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Brug demokratiet i DJ!

Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, opfordrer medlemmerne til at bruge demokratiet i jægerforbundet i forbindelse med de mange organisatoriske møder henover vinteren og foråret. Og det gælder både i forhold til at fremme forslag og ved personvalg.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

De fleste jagtforeninger holder generalforsamling efterår og vinter, mens årsmøderne i jægerrådene primært afholdes i januar og februar og endelige kommer de otte kredsmøder i marts måned kulminerende med repræsentantskabsmødet i juni (mødet er flyttet fra maj til juni fra 2019).

- Det har meget stor betydning for demokratiet og for informationsstrømmen i Danmarks Jægerforbund, at alle medlemmer deltager aktivt og giver deres mening til kende på alle relevante organisatoriske møder i jægerforbundet, siger Claus Lind Christensen.

Veje til indflydelse

Som medlem af Danmarks Jægerforbund kan du få indflydelse på organisationens politiske indsatser, prioriteringer og personsammensætning.

Danmarks Jægerforbund er en demokratisk medlemsorganisation. Det betyder blandt andet, at alle medlemmer kan få indflydelse på organisationens politiske indsatser og personsammensætning. Hvis du ønsker at gøre din indflydelse gældende, er her en oversigt over, hvordan du skal forholde dig:

Indflydelse er en mulighed

- Uanset det politiske niveau i organisationen, som du fremsætter et forslag på, skal du altid kunne overbevise andre om idéens værd. Det nytter ikke noget, at du selv synes, at du har fået en god idé, hvis du står alene med den, påpeger jægerforbundets formand og uddyber:

- Denne præmis er der dog ikke noget som helst nyt i. Demokratiet i forbundet har altid hvilet på dette grundprincip, ellers var der jo tale om diktatur, hvor én mand/kvinde kan bestemme efter forgodtbefindende.

- Med det vil jeg gerne understrege, at indflydelse på organisationen – uanset om det er indsatser eller personsammensætning – ikke er noget, man automatisk får. Det er en mulighed, og typisk en mulighed man skal arbejde for. Og jo hårdere man arbejder for en sag, desto større chance er der for, at sagen nyder fremme, at man kan overbevise andre, siger Claus Lind Christensen.

Deltag og få indflydelse

- Fra hovedbestyrelsens side har vi et stort ønske om en så tæt dialog som mulig mellem de politiske niveauer på tværs af forbundet fra jagtforening over jægerråd og kredse til hovedbestyrelse, siger jægerforbundets formand og tilføjer afslutningsvis:

- På den baggrund opfordrer vi kraftigt til, at du som medlem af Danmarks Jægerforbund deltager i vinterens og forårets møder og tager aktivt del i dialogen og på den måde er med til at præge den politik, herunder jagtpolitik, der skal føres i Danmarks Jægerforbund både indad- og udadtil og på både kommunalt og landspolitisk niveau.

På hjemmesiden kan du under kursus- og arrangementskalenderen finde information om samtlige generalforsamlinger i jagtforeningerne, årsmøder i jægerrådene og kredsmøder.