OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Brug af termiske spottere/kikkerter til jagt

Foranlediget af massiv markedsføring samt debatter på diverse medier får Danmarks Jægerforbund i denne tid mange henvendelser omkring lovligheden af at benytte termiske spottere/kikkerter til jagt. Vi skal derfor pointere, at det IKKE er tilladt at benytte disse hjælpemidler til jagt i Danmark.

Tekst: Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Thomas Lindy Nissen

Ifølge § 11, stk. 1, nr. 3 i BEK nr. 1652 af 19. december 2017: Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, må der til jagt ikke anvendes:

"...elektronisk udstyr til lokalisering af vildtet, herunder varmesøgende apparater og apparater med elektronisk billedforstærkning”.

Dette er et utvetydigt forbud mod anvendelsen af elektronisk udstyr til lokalisering (og evt. efterfølgende nedlæggelse og opsamling) af vildt i forbindelse med jagt (og regulering, der jo som udgangspunkt skal ske efter jagtlovens almindelige regler).

Som en nærmere præcisering af, hvornår jagten starter og afsluttes, har Skov & Naturstyrelsen i skrivelse af 2. februar 2006 udlagt jagtretten således:

Jagtretten består i retten til at efterstræbe vildtet ved at forfølge, opsøge, nedlægge og efterfølgende sætte sig i besiddelse af vildtet”.

Der er således ikke tvivl om, at jagtlovens intention og forståelse af ”jagt” dækker alle handlinger før, under og efter jagten. I praksis betyder det, at man ikke må anvende termiske spottere til at lokalisere vildt med det formål at efterstræbe det og eventuelt nedlægge det, og at man heller ikke efterfølgende må anvende termiske spottere til at finde eventuelt nedlagt vildt.

Termiske spottere/kikkerter er lovlige til jagt i andre lande, ligesom de også må anvendes til andre formål end jagt i Danmark, og de er dermed også lovlige at markedsføre og sælge i Danmark. De må blot ikke anvendes i forbindelse med jagt.

For en god ordens skyld skal vi nævne, at der i øjeblikket pågår overvejelser omkring lovliggørelse af termiske hjælpemidler bl.a. til regulering af mårhund.