OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Biodiversitetsmanifest-rapport sætter fokus på jægernes arbejde for biodiversiteten i landbrugslandet

Tidligere i år udgav FACEs biodiversitetsmanifestgruppe, hvor Danmarks Jægerforbund sidder i arbejdsgruppen, deres tredje rapport. Denne udgave lagde et fokus på jægerens bidrag til bevarelse af biodiversiteten i landbrugslandet.

Tekst: Lena Lieder, Vildt- og naturkonsulent, Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund er repræsenteret med markvildtsindsatsen i rapporten sammen med case studys fra andre lande. Det er et ønske fra FACEs side, at der arbejdes mod en ny CAP-reform, der både tilgodeser landmanden og biodiversiteten.

Biodiversitetsmanifestet (BDM) har til formål at udbrede kendskabet til jægerens bidrag til bevarelse af biodiversiteten i Europa. Dette er både til politiske beslutningstagere og offentligheden. Samtidig er det et mål, at jagtens rolle i højere grad anerkendes som et værktøj i arbejdet med at bevare biodiversiteten.

BDM blev oprettet under FACE i 2013, og har siden arbejdet med at indsamle viden om jægernes bidrag til arbejdet med bevarelse af biodiversitet. De opnåede erfaringer samles og udgives i en årlig rapport med skiftende temaer. Samtidig er det muligt at følge de projekter, der bidrager med de data, der ligger til grund for rapporterne. Projekterne er en samling af både små og store, private som offentlige projekter, der alle har det tilfælles, at de omhandler bevarelse af biodiversitet i samarbejde med jægere. Alle i Europa har mulighed for at bidrage med deres projekt, ved at melde det ind på BDMs hjemmeside. Indtil nu har Europas jægere beskrevet over 300 projekter, der enten er i opstartsfasen, igangværende eller allerede er udført.

Dette års rapport har fokuseret på det arbejde jægerne har udført for at forbedre biodiversiteten i landbrugslandet. Et overblik over projekterne viser, at jægerne arbejder med en bred vifte af habitattyper, men af alle de indmeldte projekter er 45% af disse blevet udført i forbindelse med landbrugslandet. Størstedelen af disse har haft et fokus på at forbedre forholdene for agerhønen, haren og grousen (Red Grouse). Herunder finder man et af Danmarks Jægerforbunds bidrag, nemlig markvildtsindsatsen. Det er en af de indsatser, der er blevet fremhævet i rapporten, som et eksempel på jægernes samarbejde med landbruget for at skabe mere plads til naturen og biodiversiteten.

Med rapporten vil FACE og BDM gerne skabe et fokus på landbrugslandets trængte biodiversitet i forbindelse med forhandlingerne og udformningen af den nye CAP-reform i 2020. Rapporten viser, at der allerede i mange tilfælde findes et produktivt samarbejde på tværs af skel, hvor jægere, landbruget og andre aktører sammen arbejder mod mere biodiversitet. Men der skal gøres en større indsats på et højere politisk niveau for at sikre, at den næste CAP-reform har et øget fokus på biodiversiteten i landbrugslandet. Til sammen skal det være med at til opretholde og skabe nye værdifulde habitater for landbrugslandets arter.

Du kan læse mere om BDM og finde både rapporter og beskrivelser af projekter eller måske indmelde dit eget projekt på deres hjemmeside www.biodiversitymanifesto.com