OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

AEWA MoP7: Nye prioriteter for europæisk vandfuglejagt på FN-støttet topmøde

Fremtiden for europæisk og afrikansk vandfugle-forvaltning blev besluttet i sidste uge (4. – 8. december) i Durban, Sydafrika. De 78 parter, der deltog i det syvende Meeting of Parties (MoP) i African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA) tog beslutninger på vigtige områder vedrørende udviklingen inden for bevarelse og forvaltning af vandfugle – inklusiv Europas jagtbare arter. FACE, CIC*, de nationale jægerforbund BASC (UK) og FNC (Frankrig) og forskningsinstituttet OMPO var tilstede og bidrog til diskussionerne om vandfuglenes fremtid (på vegne af jægerne, red).

Tekst: PRESSEMEDDELELSE fra FACE, oversat fra engelsk
Foto: AEWA og FACE

Prioritering af andearter i nedgang

Hvert tredje år undersøger AEWA bestandsstatussen for de vandfugle-arter, der er nævnt i aftalen. Deres bestandsstatus afgør deres juridiske status i AEWA. Vigtigst for jægerne betyder det, hvorvidt de kan jages eller ej.

Den seneste vurdering viser, at mange bestande af såvel jagtbare som ikke-jagtbare vandfugle er i nedgang. De største bekymringer på mødet, set med jægersamfundets øjne, var blandt andet taffeland og strandskade (som jages i andre europæiske lande, red). For fremtiden er det vigtigt, at der bliver udviklet internationale planer for disse (og andre) arter, så bestandene kan genskabes, og der kan drives bæredygtig jagt.

International koordinering af gåseforvaltning

Det er ikke kun nedadgående bestande, der har brug for international opmærksomhed i AEWA. På det sidste MoP besluttede AEWA at udarbejde forvaltningsplaner for de udbredte arter grågås og bramgås. Dette er blevet faciliteret af den europæiske gåseforvaltningsplatform, der blev etableret i Paris i maj 2016. Overvågning har vist, at bestandene har været i kraftig vækst. Dette medfører en stigning i konflikter i mange lande, specielt med landbrug og luftfartssikkerhed, men også i forhold til biodiversiteten generelt set. Regeringerne, specielt i EU-landene, så et stort behov for en international koordinering for forvaltningen af disse arter.

Arternes forskellige juridiske status i EU og de relativt få erfaringer, der indtil videre er gjort indenfor international forvaltning, besværliggjorde udviklingsarbejdet. En konsensusaftale blev besluttet på sidstedagen af MoP7. De europæiske jægere er dog meget skuffede over, at visse lande har valgt at stå uden for aftalen. Dette kan i sidste ende reducere effekten betydeligt af den internationale koordination.

Strategi for fremtidens vandfugleforvaltning

AEWAs strategiske plan for den kommende periode, 2019 – 2027, blev udviklet som en guide til AEWA, parterne og stakeholders, når aftalen skal implementeres. Strategien prioriterer bestemte tiltag i forhold til behovet for forvaltning/bevarelse og tilgængelige ressourcer. For de europæiske jægere er der nogle meget relevante tiltag i planen. For eksempel vil AEWA facilitere en international koordinering af jagtbare arter i nedgang og konfliktskabende arter. På begge områder kan jægerne indtage en ledende rolle. AEWA vil også identificere problemer angående bevarelse af levesteder og implementere tiltag for at adressere disse problemer.

Under mødet stod det klart, at mange lande ser et behov for koordinerede tiltag, når det kommer til bevarelse og forvaltning af vandfugle. Derfor er det skuffende, at så mange parter ikke kan imødekomme en stigning i AEWAs budget. Dette vil have en betydelig negativ effekt på indførelsen af en ambitiøs, men nødvendig, strategisk plan.

Det næste AEWA MoP vil foregå i Ungarn i sammenhæng med World Hunting and Nature Expo i 2021.

Side events

Under den ugelange konference spillede FACE en hovedrolle i fire side events, hvor der blev taget diskussioner med regeringer og stakeholders: Fremme bevarelsen af levesteder for vandfugle; kampen mod illegale drab på vandfugle; synliggørelse af ”Flight of the swans” initiativet, og adressering af bekymringerne om blyholdig ammunition, med fokus på at udfase brugen af bly i ammunition over vådområder. FACE og CIC støtter AEWAs politik, der vil udfase brugen af blyhagl over vådområder. Der er dog stadig bekymringer over den manglende implementering af netop denne politik i flere AEWA lande.

* CIC var repræsenteret ved Danmarks Jægerforbunds trækvildtkonsulent, Iben Hove Sørensen, der også er trækfuglespecialist i CICs trækfulgegruppe.