OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. oktober 2017

Vingeundersøgelsen: Få vinger indsendt i september!

September blev en fattig måned for vingeundersøgelsen. Husk at indsende vinger fra nedlagte ænder, gæs, blishøns, skovsneppe og dobbeltbekkasin i denne jagtsæson, så deltager du i konkurrencen om jagtknive, gavekort og jagtrejse.

Tekst: Thomas Kjær Christensen, DCE, Aarhus Universitet

Det blev til i alt 917 vinger i september måned. Det er lidt mindre end normalt og desværre så lidt, at vi ikke udtrækker en vinder af en jagtkniv i denne måned. Som altid skal vi modtage 1.000 vinger eller mere, før der udloddes en jagtkniv blandt de jægere, der indsender. Vi håber, at vi kommer stærkt tilbage i næste måned. – Vi vil dog gøre opmærksom på, at de vinger, der er modtaget i september, tæller med i den samlede lodtrækning ved sæsonens afslutning om en duejagt i England med Buhls Jagtrejser.

Som altid spiller vejret ind på jagten på ænder og gæs. Og som det næsten er hvert år, er der perioder med stille vejr i september, som ikke er optimalt for trækjagt. Det var selvfølgelig også tilfældet i år. Af samme grund har en del jægere nok oplevet mange stille dage, hvor ænderne med hurtige flap faldt ud af himlen og ned på søer og vandhuller, og ikke gav de samme skudchancer, som ved stærkere blæst.

Af de indsendte vinger i september, har vi modtaget relativt mange skeænder, knarænder og grågæs. For hver af disse arter har vi i september modtaget mere end 20% af det samlede antal for hele sidste sæson. Det bliver spændende at se, hvad der sker i oktober. Specielt vil vi holde øje med hvinand, som vi netop har erfaret har haft en rigtig dårlig ynglesæson i Finland denne sommer. Om dette også vil afspejle sig i en lavere andel af ungfugle blandt vingerne, får vi forhåbentligt et svar på gennem sæsonen.

Vi håber, at vi gennem de næste måneder får slettet den lidt dårlige start, og at mange igen i år vil bidrage med vinger gennem sæsonen. Som sagt er september måned ikke altid den bedste måned, men vi skulle gerne komme op på mere end 10.000 vinger for hele sæsonen. Og helst op i nærheden af 12-14.000 som i de forrige sæsoner. Alle som bidrager i løbet af sæsonen takkes på forhånd, men alle vil også modtage information om vingeundersøgelsens resultater efter sæsonen.

Det er frivilligt at deltage i vingeundersøgelsen, som omfatter ænder, gæs, blishøns, skovsneppe og dobbeltbekkasin. Klip én vinge af de nedlagte fugle og send dem til os i de specielle vingekuverter, som kan fås ved at sende navn og adresse til vinger@bios.au.dk eller ved at ringe på 87150000. Vi sender også forsendelseskuverter, hvor portoen er betalt, så der ikke er udgifter forbundet med at deltage.

Alle, der indsender vinger, er med i månedlige lodtrækninger om rigtig gode svenske EKA knive, samt ved sæsonens slutning i lodtrækning om en duejagt i England sponseret af Buhls Jagtrejser og et gavekort til Korsholm på kr. 1.000,-. I sidste sæson vandt Emil Hansen fra København duejagten.

vingeundersøgelsens hjemmeside kan man gennem sæsonen følge med i, hvor mange vinger der er blevet indsendt, få information om baggrunden for vingeundersøgelsen, se tidligere års resultater og finde en vejledning i indsendelse. Husk det er gratis at deltage.

Knæk og bræk