OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. december 2017

Vingeundersøgelsen - få krikænder!

Efter en sløv start med kun 917 vinger indsendt i september måned, håbede vi på, at oktober og november blev bedre. Desværre halter vingeundersøgelsen stadig efter i indsendte vinger.

Tekst: Thomas Kjær Christensen, DCE

Eftersløbet fra september blev ikke indhentet, da vi kun har modtaget hhv. 1.488 og 2.206 vinger i disse to måneder. Resultatet er, at vi i denne jagtsæson har modtaget næsten 3.000 vinger færre end på samme tidspunkt i sidste sæson, hvor det specielt er krikand, der er modtaget meget få vinger fra. – Det er et efterslæb, som vi nok ikke får rettet op på gennem december og januar.

Hvad forklaringen på de få vinger i år er, vides ikke, men er nok en effekt af flere ting. En ting er, at vi som afslutning på sidste sæson, ikke har udsendt personlige breve til alle indsendere af vinger, hvilket måske tidligere har virket som en lille huske-seddel på, at vingeundersøgelsen var aktiv. I stedet for breve, blev der udsendt en e-mail, og der er højst sandsynlig flere, som vi ikke har en mail-adresse på, selv om det er annonceret gennem de sidste par år, at det var denne måde vi fremover vil afrapportere på. En anden ting kan være, at vingeundersøgelsen ikke har været omtalt nok, at vi ikke har lavet tilstrækkelig reklame for indsendelse af vinger. Mens en tredje ting måske skyldes, at forekomsten og fordelingen af ænder, og specielt krikand, i dette efterår har været lidt unormal, ikke mindst på grund af en tilsyneladende dårlig ynglesæson for de fleste svømmeænder, men også fordi mange oversvømmede marker har fordelt fuglene på en lidt unormalt måde i landskabet.

Hvad end forklaringen er på de få vinger i år, håber vi på, at de sidste to jagtmåneder vil rette lidt op på situationen. Under alle omstændigheder vil der normalt være forskelle mellem de enkelte jagtsæsoner, og vi håber derfor ikke, at det lave antal er udtryk for, at folk fravælger at bidrage. For selv om alle nu indberetter deres vildtudbytte på de enkelte arter, giver vingeundersøgelsen stadig meget vigtige oplysninger, som ikke fremgår af vildtudbyttet. Vil man være med i denne sæson, så bestil vingekuverter på tlf. 87150000 eller indsend navn og adresse til vinger@bios.au.dk. Vi betaler portoen, så som altid er det gratis at deltage.

Alle der indsender vinger er med i månedlige lodtrækninger om rigtig gode svenske EKA knive, samt ved sæsonens slutning i lodtrækningen om en duejagt i England sponseret af Buhls Jagtrejser og et gavekort til Korsholm på kr. 1.000,-. Vinderen af en kniv i oktober blev Jakob Bergmann, Ølgod, og i november har vi udtrukket Kim Hansen, Jyderup og Michael Stolt, Næstved. En kniv er på vej til dem.

Læs mere om vingeundersøgelsen på vores hjemmeside bios.au.dk/vinger. Hjemmesiden er faktisk blevet flyttet, så den nu ligger på Århus Universitets nye hjemmeside Fauna.au.dk, hvor man nu også kan søge i den Danske Vildtudbyttestatistik tilbage til 1941, og se udbytte for alle arter i både amter og kommuner.  

 

Knæk og bræk