OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. juni 2017

Vigtig information til fjervildtopdrættere og modtagere af fjervildt til udsætning

Som jæger og modtager af fjervildt til udsætning har man et medansvar for, at de fugle der sættes ud i vores natur, er opdrættet og registrerede i overensstemmelse med gældende lov. Det er derfor vigtigt, at man er kritisk i forbindelse med modtagelsen af fuglene, og sikrer sig, at kvalitet og transportforhold er i orden, og at fuglene i øvrigt er fulgt af den lovpligtige følgeskrivelse om aviær influenza.

Tekst: Jesper Kjær Illemann, Danmarks Jægerforbund

Det Veterinærrejse hold kører i øjeblikket kontrol i fjervildtbesætninger og har gjort opmærksom på, at vaccination mod Newcastle disease ikke alle steder foregår efter reglerne.

Der skal foretages vaccination af opdrættet fjervildt (fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns) med mere end 100 avlsfugle, som ikke udsættes, men forbliver under hegn til følgende sæson/sæsoner.

Vaccinationen skal foretages med en inaktiveret vaccine. Mange steder bliver der brugt levende vaccine, hvilket er i strid med reglerne.

Selvom det er den praktiserende dyrlæge, der udskriver vaccinen, så har besætningsejeren ansvaret for, at der vaccineres efter reglerne.

Bemærk, at hvis produktresumeet for den benyttede inaktiverede vaccine angiver en senere alder for vaccination end den, der er anført i bekendtgørelsen, så anbefaler Fødevarestyrelsen at vaccinere ved den tidligst angivne alder i produktresumeet (vaccineproducentens anbefaling)

Reglerne er reguleret i bekendtgørelse nr. 574 af 30. maj 2017 om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer.

Her gengives bilag 3 til bekendtgørelsen, som omhandler vaccination af fjervildt: