OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. december 2017

Vellykket forsøg

Da Naturstyrelsen Midtjylland torsdag den 23. november afviklede en bevægelsesjagt i Gludsted Plantage, havde skovrider Poul Ravnsbæk opgraderet i forhold til den normale skala.

Tekst: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund
Foto: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund

For første gang blev der posteret 60 skytter (mod normalt ca. 30) rundt i hovedparten af skoven, idet han ønskede at afprøve, om inddragelsen af et større areal ville ”snyde” de gamle førerhinder.

-Ja, mine folk og jeg havde en fornemmelse af, at hinderne havde opdaget, at jagten kun gjaldt et afgrænset område af plantagen. Ved at cirka fordoble jagtområdet var det mit håb, at vi kunne få lavet et yderligere udtag af hinder og kalve, forklarer Poul Ravnsbæk.

Øvelsen må siges at være lykkedes: ikke færre end i alt 57 dyr (34 hinder, 20 kalve og tre spidshjorte) blev nedlagt, hvilket er det højeste antal nogensinde for en jagt i den cirka 3.400 hektar store plantage i Midtjylland (det hidtil højeste tal var 43 dyr).

-Vi kunne høre fra skytterne, at de samme rudler blev set flere steder, så taktikken gik i opfyldelse. Og dyrene var heller ikke i panik, men kom generelt i roligt tempo, så voldsommere var forstyrrelsen ikke, siger skovrideren.

På en tidligere jagt i Gludsted Plantage i denne sæson er der blevet nedlagt 36 dyr, og dermed er det totale udtag fra denne plantage altså på 93 dyr. I den enhed, som Ravnsbæk er chef for – Naturstyrelsen Midtjylland – tæller man Gludsted Plantage, Nørlund Plantage og Palsgaard Plantage m.fl. under ét (de grænser op til hinanden), og her er det håbet, at det samlede udtag for sæsonen 2017/2018 vil blive over 300 krondyr.

Poul Ravnsbæk fastslår, at oven på succesen vil lignende store jagter blive arrangeret i fremtiden.