OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. oktober 2017

Udbuddet om forskning og rådgivning om fugle og pattedyr på plads

Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, fortsætter som Miljø-og Fødevareministeriets faglige rådgiver indenfor fugle og pattedyr.

Tekst: Miljøstyrelsen
Foto: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund

Miljøstyrelsen sendte i sommer den "forskningsbaserede myndighedsbetjening" i udbud. Opgaven blev udbudt for en 4-årig periode, og vinderen af udbuddet blev DCE, Aarhus Universitet, som også har løst opgaven hidtil.

Det skriver Miljøstyrelsen på deres hjemmeside.

Det er Miljø-og Fødevareministeriet, som er ansvarlige for administration og lovgivning om forvaltningen af vores fugle og pattedyr, og her er der behov for et stærkt, vidensbaseret, fagligt grundlag at administrere ud fra. Det er det grundlag, som DCE altså fortsat skal levere.

Kontrakten var delt i to dele. En del som vedrører forskning og rådgivning inden for forvaltning af jagt, konfliktarter og invasive fugle og pattedyr. Og en del som vedrører forskning og rådgivning indenfor forvaltning af fugle og pattedyr bredt samt forvaltning af de påvirkninger, som mennesker påfører arter.