OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. november 2017

Trofæopmåling i DJ 2017

Få opmålt dit trofæ på en af de officielle efterårsopmålinger af europæiske trofæer af hjortearterne kron-, då-, sika og råvildt samt muflon, vildsvin og ræv.

Tekst: Redaktionen, Danmarks Jægerforbund

Den officielle efterårsopmåling af europæiske trofæer af hjortearterne kron- då- sika- og råvildt samt muflon, vildsvin og ræv foretages på nedenstående 13 steder i tidsrummet fra kl. 14-21.

I uge 51 opmåler vi indsendte trofæer i Jagtens Hus, molsvej 34, 8410 Rønde. Trofæerne bedes fremsendt senest i uge 48 og kan kun undtagelsesvis indleveres ved personligt fremmøde – og i så fald kun efter forudgående aftale med Fritz Heje Hansen, tlf. 88 88 75 23.

Tilmeld trofæer

Trofæer til opmålingerne i Hjallerup, Thisted, Holstebro, Skanderborg, Hobro, Ribe, Sønderborg, Kerteminde, Maribo, Hedehusene, Fuglebjerg og Åkirkeby indleveres ved personligt fremmøde, forudsat de er tilmeldt via link herunder (én tilmelding pr. trofæ).

Tilmeldingen skal være foretaget senest 3 dage inden opmålingsdatoen, herefter vil trofæet blive registreret, og hører man intet, møder man op på det ønskede tidspunkt. Gebyr for opmålingen er kr. 100,- pr. trofæ for medlemmer og kr. 200,- pr. trofæ for ikke-medlemmer, som kan indbetales i forbindelse med tilmeldingen eller betales kontant på selve dagen.

Ønsker man at komme med trofæer uden forhåndstilmelding, kan dette kun ske efter nærmere aftale og i begrænset omfang, såfremt der er plads. Dette kan man forhøre sig om på opmålingsdagene fra kl. 13 – 20 ved at kontakte Jægerforbundets trofætelefon på 40 56 42 00. Henvendelse udenfor dette tidsrum skal ske på 88 88 75 00.

Regler for opmåling

Alle trofæer, der er nedlagt i Europa, og som har været nedlagt og afkogt mindst én måned før opmålingstidspunktet kan opmåles.

Vær opmærksom på at én måneds reglen er ny. Tidligere var der tale om 90 dages tørretid.

Der foretages ikke forhåndsopmåling af trofæer som ikke overholder én måneds-grænsen. Det skal endvidere bemærkes, at trofæer af de arter, hvor vægten indgår i opmålingen, ikke må være skuldermonteret og ej heller pålimet pladen, eller med pålimede fremmedlegemer i kraniet. Det samme gælder for tænder.

Da der er indført nye regler for afsavning af trofæer vil vi stærkt anbefale at man kommer med trofæet med helt kranie uden underkæbe, da fradraget så vil være de obligatoriske 90 gram. Er trofæet afsavet, vil der som minimum blive trukket 65 gram, med mindre afsavningen er som illustreret på billedet under tilmeldingerne her.

Thy

Brdr. Vestergaard, Thisted,

mandag den 20. november.

(Sennelsvej 2, 7700 Thisted)

TILMELDING

Vestjylland

Vestjysk Jagt og Fritid, Holstebro,

tirsdag den. 21. november.

(Struervej 69, 7500 Holstebro)

TILMELDING

Nordøstjylland

MB Jagt-Fiskeri-Fritid, Hobro,

onsdag den 22. november

(Erhvervsparken 11, 9500 Hobro)

TILMELDING

Sønderjylland

MacNab, Sønderborg,

torsdag den 23. november.

(Nykobbel 7A, 6400 Sønderborg)

TILMELDING

Nordjylland

Hjallerup Jagtforening, Hjallerup,

mandag den 27. november.

(Kærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup)

TILMELDING

Østjylland

Skanderborg Jagtforening, Skanderborg,

tirsdag den 28. november.

(Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg)

TILMELDING

Sydvestjylland

Ribe Jagtforening, Ribe,

onsdag den 29. november.

(Skydebanevej 4, 6760 Ribe)

TILMELDING

Fyn

Sibiriens Specialfoder, Jagt og Fritid, Kerteminde,

torsdag den 30.november.

(Sibiriensvej 236, 5300 Kerteminde)

TILMELDING

Lolland

Sport og Hobby, Maribo,

mandag den 4. december.

(Banevænget 1, 4930 Maribo)

TILMELDING

Nordsjælland

Hedehusene-Fløng Jagtforening, Hedehusene

tirsdag den 5. december

(Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene)

TILMELDING

Vestsjælland

Lundemøllen, Fuglebjerg,

onsdag den 6. december.

(Fuglebjerglundvej 7, 4250 Fuglebjerg)

TILMELDING

Bornholm

A.P. Hellisen, Åkirkeby,

tirsdag den 12. december.

(Rønnevej 90, 3720 Åkirkeby)

TILMELDING

Djursland

Danmarks Jægerforbunds hovedkontor, Jagtens Hus, Kalø

Uge 51.

(Molsvej 34, 8410 Rønde)

Kun indsendte trofæer.

Korrekt afsavning