OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. januar 2017

Tomme patronhylstre skal ikke længere låses inde

Den nye våbenbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar 2017, har gjort op med det gamle forbud, der krævede, at vi jægere skulle låse vores tomme patronhylstre inde, som var det skarpt ammunition.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen, Danmarks Jægerforbund

I våbenbekendtgørelsen har man tidligere undladt at skelne imellem opbevaring af skarp ammunition og tomme hylstre, hvilket har betydet at opbevaring af ammunition til skydevåben skal ske i sikringsskabe, boksrum mv., som opfylder de almindelige betingelser i bekendtgørelsens § 24.

Desværre definerer våbenlovens § 1, at ammunition også omfatter patronhylstre, fænghætter, og projektiler.

Våbenlovens definition af ammunition er ikke ændret, men det er våbenbekendtgørelsen til gengæld, idet den har fået en tilføjelse til § 24, der nu siger at kravene til opbevaring af ammunition ”ikke finder anvendelse på tomme patronhylstre”.

Tomme patroner skal ikke opbevares bag lås

Som loven var formuleret tidligere, gav det problemer med at opbevare de ofte store mængder af f.eks. afskudte flugtskydningspatroner, der samledes på landets mere end 280 flugtskydningsbaner. På meget aktive flugtskydningsbaner er det ikke usædvanligt, at der skydes mere end 20.000 skud på en dag.

Daværende justitsminister Søren Pind fik i november 2016 overrakt et katalog fra organisationerne bag de danske våbenejere; Danmarks Jægerforbund, DGI-skytterne og Dansk Skytte Union og Danmarks Våbenhandlerforening. I kataloget er der en række konkrete løsningsforslag, som vil lette hverdagen for våbenejerne uden at gå på kompromis med sikkerheden. Du kan læse kataloget her.

Et af de forslag, var netop denne problemstilling og et af løsningsforslagene var næsten ordret, den ændring som Justitsministeriet har valgt at gøre gældende fra 1. januar 2017. Så nu kan vi alle med god samvittighed opbevare de tomme patronhylstre udenfor våbenskabet.

Husk dog at tomme hylstre i lighed med andre genstande omfattet af våbenloven alene kan overlades til personer/virksomheder med en fornøden tilladelse til at erhverve og besidde, hvorfor de ikke kan betragtes som ”almindeligt affald”.

Læs eventuelt mere om det nye våbenråd, hvor blandt andet Danmarks Jægerforbund nu formelt får mulighed for rådgive justitsministeren i våben spørgsmål, så vi i fremtiden undgår lignende problemer.