OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. februar 2017

Sydjylland inviterer til debatmøde om kronvildt

Den Regionale Hjortevildtgruppe for Sydjylland inviterer til debatmøde om den fremtidige forvaltning af hjortevildt i regionen. Arrangementet afholdes den 1. marts i Varde.

Tekst: Redaktionen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Jette Martinussen, Danmarks Jægerforbund

Miljø- og fødevareministerens oplæg til hvordan vi skal forvalte vores kronvildt i Danmark, skal også debatteres ud fra de lokale forhold, som findes i Sydjylland.

Derfor afholder Den Regionale Hjortevildtgruppe for Sydjylland en debataften om regionens fremtidige forvaltning af kronvildt. Arrangementet foregår 1. marts 2017 kl. 19 i Varde:

Næsbjerghus, Krovej 7, Næsbjerg, 6800 Varde.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Danmarks Jægerforbund Varde Kommune. Alle jægere, landmænd, skovejere og generelt naturinteresserede er velkomne.

Programmet er (ret til ændringer forbeholdes):

 • 19.00 Velkomst - opstart
 • 19.15 Indlæg ved Vildtkonsulent Karsten Platz – Naturstyrelsen
 • 19.45 Gennemgang af Miljøministerens oplæg.
 • 20.00 Gennemgang af Den regionale hjortevildtgruppes opgave.
 • 20.15 Pause
 • 20.45 Diskussion, indlæg, debat – herunder anbefalinger og spørgsmål til hjortevildtgruppen.
 • 21.30 Hjortevildtgruppens arbejde i fremtiden.
 • 22.00 Afrunding/tak for i aften.

Det er ikke nødvendigt med tilmelding, men ønsker man kaffe med lidt brød i pausen, skal dette forudbestilles på telefon 75267083.

Panelet vil på aftenen bestå af medlemmerne af Den Regionale Hjortevildtgruppe for Sydjylland suppleret med eventuelt andre interessenter.

Den Regionale Hjortevildtgruppe for Sydjylland består af:

 • Jens Venø Kjellerup (Konst. Formand), Jægerforbundet - (jvk@jaegerne.dk)
 • Erling Christensen, Landbrug og Fødevarer - (erling.christensen@kriminalforsorgen.dk)
 • Benny Ølgod, Dansk Skovforening/Landbrug og Fødevarer - (Benny.olgod@gmail.com)
 • Knud Henrik Hansen, Dansk Skovforening - (khh@knudhansen.dk)
 • Claus Løth, Danmarks Naturfredningsforening - (marbaekskov@mail.com)
 • Jørn F. Andersen, Friluftsrådet - (jfa@adr.dk)
 • Karsten Lund Platz, Naturstyrelsen – Blåvandshuk er sekretær for gruppen

Vel mødt!