OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. marts 2018

Sidste chance for vildtudbytteindberetning

1. april skal vildtudbytteindberetningen være på plads, hvis du har våbentilladelse til en riffel eller ammunition til en riffel eller et haglgevær i hjemmet. Ellers bryder du våbenloven.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Thomas Iversen

Hvis du vil have fornyet dit jagttegn til den kommende sæson, er det et krav, at du indberetter dit vildtudbytte på Miljøstyrelsens jagtportal. Reelt har du et års tid mere til at nå det, men for de fleste vil det være nødvendigt at få indberettet vildtudbyttet fra sidste sæson inden 1. april 2018.

Det gør sig gældende, hvis du kan nikke ja til en eller flere af disse punkter:

 • Du har våbentilladelse til en riffel. Det betyder, at hvis du har en bæretilladelse til fx din fars riffel, så skal du også have indberettet vildtudbyttet. Våbentilladelsen er nemlig afhængig af et gyldigt jagttegn, og det får du kun, hvis du indberetter.
 • Du har ammunition til en riffel i våbenskabet.
 • Du har ammunition til et haglgevær i våbenskabet.

Har du nikket ja til en eller flere af punkterne uden at få indberettet vildtudbytte og fornyet dit jagttegn inden 1. april, opbevarer du våbnet eller ammunitionen ulovligt, og i sidste ende kan det føre til en politisag.

Venter du med at indberette dit vildtudbytte, kan du først få et gyldigt jagttegn fra den dag, du har indberettet.

Er du fritaget for digitaliseringspligten, skal du indberette dit vildtudbytte via det indberetningskort, der er sendt til dig med posten.

Vil du læse den seneste vildtudbyttestatistik, finder du den her. I år kan du endda selv lege med de indsamlede data - for flere arter helt tilbage fra 1941 - og måske få lidt ny viden.

Jagt- og vildtforvaltningsloven er ændret pr. 1. januar 2018

Ændringen af loven giver blandt andet ministeren mulighed for at fastsætte regler om jagtprøven, så en jæger i fremtiden ikke behøver at bestå haglskydeprøven for at kunne gå til riffelprøve eller buejagtprøve. Men det kræver dog først, at reglerne i jagttegnsbekendtgørelsen ændres. Det er de endnu ikke blevet, og derfor er en bestået haglskydeprøve fortsat en forudsætning for at gå til riffelprøve eller buejagtprøve i år.

Nedenfor finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om emnet. Har du andre spørgsmål, kan du eventuelt finde flere svar på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan også kontakte Miljøstyrelsens Jagttegnsekspeditionen. Det kan du enten gøre på telefon 72 54 24 24 (på hverdage mellem klokken 9 og 12) eller på deres mail: jagttegn@mst.dk.

Ofte stillede spørgsmål til vildtudbytteindberetningen

 • Jeg ordner betalingen af jagttegnet via PBS, er jeg så sikret?

  Nej. Du skal stadig ind og indberette dit vildtudbytte på 'Mit jagttegn' på Miljøstyrelsens hjemmeside. Men du får en påmindelse fra Miljøstyrelsen, hvis du ikke har indberettet dit vildtudbytte cirka tre uger efter betalingen. Indberetter du stadig ikke dit vildtudbytte, får du pengene tilbage, og har ikke noget gældende jagttegn.

 • Jeg skød ikke noget sidste sæson, skal jeg så stadig indberette?

  Ja. Du skal indberette, at dit vildtudbytte var nul. Du skal ikke indberette, hvis du ikke indløste dit jagttegn sidste sæson.

 • Jeg har en våbentilladelse til riffel og/eller ammunition til haglgevær og/eller riffel hjemme i våbenskabet. Er der noget, jeg skal være opmærksom på?

  Ja. Du skal være opmærksom på, at du får indberettet dit vildtudbytte fra sidste sæson, så du kan nå at få fornyet dit jagttegn inden 1. april, da det er ulovligt at opbevare noget af det ovennævnte, hvis du ikke har et gyldigt jagttegn og en tilladelse. Vær opmærksom på muligheden for at printe et midlertidigt jagttegn på 'Mit Jagttegn'.

 • Jeg regulerer vildt indtil solnedgang den 31. marts, så jeg kan ikke nå både at indberette vildtudbytte inden 31. marts og modtage et gyldigt jagttegn inden 1. april. Har jeg så min riffel og ammunition ulovligt?

  Hvis du har betalt det kommende års jagttegn og indberettet dit vildtudbytte efter din sidste regulering den 31. marts, men inden 1. april, kan du på 'Mit Jagttegn' på www.jagttegn.dk printe et midlertidigt jagttegn, der gælder tre uger. Dermed overtræder du ikke loven. Det midlertidige jagttegn gælde tidligst fra 1. april.

 • Jeg indløste ikke mit jagttegn sidste år, skal jeg så indberette et nul i vildtudbytte?

  Nej. Du skal kun indberette, hvis du havde et gyldigt jagttegn i den foregående jagtsæson.

 • Jeg har jagttegn, men endnu ikke bestået haglskydeprøven. Hvordan skal jeg forhold mig?

  Du skal betale jagttegnet for den kommende sæson, men ikke indberette et nul i vildtudbytte.

 • Vildt under hegn udgjorde en del af mit vildtudbytte i den forgangne sæson. Hvordan skal jeg indberette det?

  Du skal ikke indberette vildt, der er nedlagt under hegn. Det kan du læse mere om her.

 • Jeg er fritaget for kravet om digital post, skal jeg så indberette vildtudbytte?

  Ja, du skal stadig indberette. Men du vil modtage en seddel med posten, som du skal udfylde. Her gælder i øvrigt de samme regler som ved en digital indberetning. Indbetaler du pengene for jagttegnet uden at indberette vildtudbyttet, vil du få pengene retur.

 • Kan jeg stadig indberette sidste sæsons vildtudbytte og forny jagttegnet i løbet af året?

  Ja. Det er fortsat muligt at indløse jagttegn og indberette udbytte i løbet af jagtåret, men hvis man har riffel eller opbevarer ammunition til enten riffel eller hagl, skal jagttegn som hidtil indløses senest 1. april.