OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. juni 2017

Reviderede reservatbekendtgørelser

Efter en længere ændringsperiode er de reviderede reservatbekendtgørelser klar til at træde i kraft pr. 1. juli 2017. Du kan se bekendtgørelserne her.

Tekst: Redaktionen

En række af de gamle vildtreservatbekendtgørelser er/har været under revision, og sidste forår var forslag til ændringer af 4 af de gamle bekendtgørelser i offentlig høring. De 4 bekendtgørelser er nu omsider underskrevet af ministeren, og de ligger på retsinformation med ikrafttrædelse 1. juli 2017.

Der er enkelte mindre ændringer i områdernes afgræsning, men ellers handler ændringerne først og fremmest om beskyttelse af fugle i yngletiden.

De fire nye bekendtgørelser kan ses her:  

Arreskov Sø

Hyllekrog 

Nakskov

Rødsand