Reviderede reservatbekendtgørelser

Efter en længere ændringsperiode er de reviderede reservatbekendtgørelser klar til at træde i kraft pr. 1. juli 2017. Du kan se bekendtgørelserne her.

Skrevet af: Redaktionen, 15. juni 2017

En række af de gamle vildtreservatbekendtgørelser er/har været under revision, og sidste forår var forslag til ændringer af 4 af de gamle bekendtgørelser i offentlig høring. De 4 bekendtgørelser er nu omsider underskrevet af ministeren, og de ligger på retsinformation med ikrafttrædelse 1. juli 2017.

Der er enkelte mindre ændringer i områdernes afgræsning, men ellers handler ændringerne først og fremmest om beskyttelse af fugle i yngletiden.

De fire nye bekendtgørelser kan ses her:  

Arreskov Sø

Hyllekrog 

Nakskov

Rødsand