OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. januar 2017

Regler: Jagt på svømmeænder i januar

Hvert år på denne tid får Jægerforbundet en lang række henvendelser om lovligheden af at skyde svømmeænder i januar over fiskeriterritoriet fra et tilstødende landområde. Her kan du få klarhed over reglerne.

Tekst: Niels Henrik Simonsen, Danmarks Jægerforbund

Ifølge § 6 i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, kan den frie jagt på fiskeriterritoriet udøves fra en flydende båd eller pram samt fra et areal, der grænser op til fiskeriterritoriet, hvorpå man har jagtret.

Det betyder, at man gerne må sidde på sit landareal og skyde ud over fiskeriterritoriet, f.eks. i januar til de ænder, der har længere jagttid på fiskeriterritoriet end på land.

Det er selvfølgelig en betingelse, at der rent faktisk må drives jagt på det pågældende område på fiskeriterritoriet, så det gælder ikke i de jagtfrie zoner ved by- og sommerhusområder (henholdsvis 500 m og 100 m) eller i reservater med jagtforbud.

Desuden skal man leve op til jagtlovens arealkrav på det landområde, som jagten drives fra (minimum 1 ha, hvis man er ejer eller 5 ha, hvis man ikke er ejer), ligesom der skal medbringes en egnet, apporterende hund.

Når man driver jagten fra land, skal man befinde sig ovenfor højeste daglige vandstandslinje på et areal, hvor man har jagtretten. Er man nedenfor højeste daglige vandstandslinje, må man kun drive jagt fra flydende båd eller pram (altså ikke ved vadning).

Det er ikke et krav, at fuglene skal falde i vandet. De må gerne falde på land, men svømmeænder i januar skal beskydes på fiskeriterritoriet. Når de passerer højeste daglige vandstandslinje, er de over land og dermed fredede.

Vær i øvrigt opmærksom på reglerne om jagt på fiskeriterritoriet i forbindelse med is. Det er ikke tilladt at jage på fiskeriterritoriet fra is eller indenfor en afstand af 100 m fra iskant (bortset fra jagt på ræv). Det betyder, at hvis der ligger en bræmme af is langs bredden, kan man ikke længere sidde på sin strandeng og skyde ud over isen/vandet.