OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. marts 2017

Regionale indstillinger til jagttid på kronvildt

De regionale hjortevildtgrupper har indsendt deres indstillinger til de kommende jagttider for kronvildt. Og processen er nu, at de indkomne indstillinger drøftes i den Nationale Hjortevildtgruppe den 10. marts.

Tekst: Niels Søndergaard, Jagtfaglig chef, Danmarks Jægerforbund
Foto: Jette Martinussen, Danmarks Jægerforbund

Efter den 10. marts afgiver Den Nationale Hjortevildtgruppe indstilling til Vildtforvaltningsrådet, som drøfter indstillingen på deres møde den 15. marts.

Vildtforvaltningsrådet afgiver således deres indstilling til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), hvorefter han kan udarbejde sit endelige udkast til ny jagttidsbekendtgørelse for kronvildtet. Denne forventes i høring i løbet af april.

Formand for hjortevildtudvalget i Danmarks Jægerforbund Norbert F. V. Ravnsbæk udtrykker tilfredshed med de regionale hjortevildtsformænds indsats i den forudgående proces, som har ført til indstillingerne. I nogle af områderne har den lokale proces været uden de store uenigheder, hvor der lokalt er indstillet et enig forslag.

Det er ikke blot jægerne, men også landbrug, skovbrug, Naturfredningsforening mv., der har deltaget aktivt i, at vi nu har indstillinger til ministeren for den kommende jagttid på kronvildt. Og her har de regionale formænd skulle forsøge at få enderne til at finde sammen.

Der er lagt op til i alt 13 forskellige regionale og lokale jagttider på kronvildt. Flere grupper har lagt op til forsøg med sprossefredning og andre grupper har lagt op til forsøg med dæmrings- og skumringsjagt. Via én enkelt gruppe er der indsendt et forsøg, som ønsker at afsøge muligheden for at sikre mere lokalt forankret forvaltning.

Du kan læse alle indstillingerne her.