OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. juni 2017

Rævehold uden politisk opbakning

Siden Folketinget i 2014 besluttede, at rævehold til oplæring og afprøvning af gravsøgende hunde skulle udfases og helt stoppe med udgangen af 2016, har man forsøgt at få den beslutning ændret ad politisk vej. Men som den politiske situation er nu på Christiansborg, synes det ikke muligt at mobilisere et flertal.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund

I 2008 blev der i Folketinget rejst lovforslag om forbud mod rævefarme til pelsproduktion. Loven blev vedtaget i 2009 med ophør i 2023 for de farme, hvor ejerne har produktionen som deres hovederhverv, mens farme som deltidserhverv skulle ophøre ved udgangen af 2016.

Ved fremsendelse af høringssvar og kontakt til politikere blev der indført i loven, at brugen af ræve til oplæring skulle genforhandles i 2014 med henblik på en eventuel fritagelse i loven eller en dispensation. Ved denne genforhandling besluttede et flertal bestående af S, DF, RV, SF og EL at fastholde forbuddet, mens V, LA og KF stemte imod.

De to hovedorganisationer Dansk Kennel Klub og Danmarks Jægerforbund forsøgte sammen med specialklubberne at få en undtagelsesbestemmelse i loven. Det lykkedes desværre ikke, og dermed kom specialklubbernes rævehold ind under kravet om ophør ved udgangen af 2016.

Gav ikke op

Med forbuddet stadfæstet i 2014 var den dystre udsigt, at man fra 1. januar 2017 stod uden mulighed for fortsat at kunne foretage oplæring og test af de gravsøgende hundes egnethed til brug ved gravjagt og til den fremtidige avl.

Det fik imidlertid ikke de centrale aktører til at give op, og i særdeleshed holdt Fællesrepræsentationen af gravsøgende hundeklubber i DK (FAGD), der består af Dansk Terrier Klub, Dansk Jack Russell Terrier Klub, Jack Russell Terrier Club of Denmark, Tysk Jagtterrier Klub og Dansk Jagtgravhunde Klub fast i bordkanten og afprøvede forskellige alternative metoder til levende ræv, dog uden succes. 

En kontakt til Venstre resulterede i et forslag om et foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget i november 2016 for at afsøge en sidste politisk mulighed, herunder at få miljø- og fødevareministerens vurdering af sagen. Det har siden resulteret i en lang række sonderinger i jagten på et politisk flertal fra både FAGD’s og Jægerforbundets side.

Samarbejdet fortsætter

- Vi har afsøgt alle muligheder, men desværre kan der ikke samles de nødvendige mandater til at sikre det fortsatte rævehold. Det er meget nedslående for os, at vi ikke kan fortsætte med oplæring og afprøvning af vores hunde på ræve, siger talsmanden for FAGD, Flemming Bohnstedt, og fortsætter:

- Men kampen stopper ikke her, vi vil fortsat arbejde for en metode til at træne og oplære vores hunde. Det håber vi kan ske i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, som jeg i øvrigt gerne vil takke både for indsatsen og for samarbejdet i dette forløb.

- Den udstrakte hånd vil jeg gerne tage imod. Vi neddrosler nu det politiske arbejde, og lader sagen overgå til Jægerforbundets jagthundeudvalg. I dette arbejde vil det være helt naturligt at inddrage specialklubberne, udtaler formanden for Jægerforbundets jagthundeudvalg, Stig Egede Hansen og tilføjer:

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke DKK, specialklubberne og især FAGD for en vedholdende og meget ihærdig indsats for at bevare ræveholdet. Enhver sten er vendt i sagen, som den står nu. Men skulle en ny mulighed vise sig, er vi klar til at gribe den!