OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. januar 2017

Pas på de sjældne dværggæs

I slutningen af december blev der observeret to dværggæs i Danmark. Den ene blev set ved Gedser blandt flokke af bramgæs, hvorimod den anden beklageligvis blev nedlagt af en jæger på Sjælland. Den nedlagte dværggås var ringmærket i Sverige, hvor den blev udsat i 2015 som en del af det svenske jægerforbunds Projekt Fjällgås.

Tekst: Iben Hove Sørensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Niklas Liljebäck, Svenska Jägaraförbundet

Det er naturligvis dybt beklageligt, at en dværggås fejlagtigt er blevet nedlagt under jagt, og de danske jægere opfordres hermed til at være særligt opmærksomme på den lille gås, som er fredet og sjælden herhjemme. Arten færdes som regel i flokke af andre gåsearter og kan især forveksles med blisgås, som den ligner rigtig meget. Dværggåsen er dog mindre, faktisk ikke meget større end en knortegås, og dens hvide blis når helt op på issen. På nært hold ses det desuden, at dværggås har gul øjenring og et forholdsvist kort næb.

Du kan se flere billeder af dværggåsen nederst i artiklen.

Dværggås er rødlistet som truet (EN) på europæisk plan, og selvom den samlede bestand fortsat er i tilbagegang, så har vi de senere år kunnet opleve et stigende antal dværggæs her i Danmark. Den svenske bestand, som er forstærket gennem et flerårigt udsætningsprojekt, anvender nemlig en trækrute, der især på forårstrækket bringer dem via Danmark, når de forlader overvintringspladserne i Holland & Tyskland for at vende tilbage til Sverige. De øvrige skandinaviske og russiske ynglefugle overvintrer i Sydøsteuropa.

Den ringmærkede gås var efter udsætningen kun observeret en enkelt gang, nemlig i april 2016, hvor den blev set af en fuglekigger i Polen. Her opholdt den sig sammen med seks andre mærkede dværggæs, hvoraf halvdelen senere på året også blev observeret på ynglepladsen i Sverige. I Danmark er de overvintrende dværggæs næsten udelukkende observeret i den østlige del af landet, og i foråret 2016 opholdt en flok på omkring 30 fugle sig på Lolland i flere uger.

Under normale omstændigheder opholder dværggæssene sig ikke i Danmark i jagtsæsonen, men alligevel er der god grund til at være opmærksom på arten, hvis du skal på gåsejagt.

Se et kort over trækruterne for satellitmærkede dværggæs fra den svenske bestand her.