OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. september 2017

Nyjægere på dagsordenen i Europa

FACE afholdt i sidste uge konference om de nye jægere og deres rolle i fremtidens naturforvaltning. Danmarks Jægerforbund var repræsenteret og fik mange spændende perspektiver med hjem i rygsækken.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: nyjæger.dk m.fl.

Der er ingen tvivl om, at fremtidens jagtmuligheder er tæt knyttet sammen med fremtidens jægere, og den uddannelse de får. Men i takt med at jagt får en mere fremtræden rolle som naturforvaltning, er også fremtidens biodiversitet og naturbevarelse knyttet sammen med nyjægerne.

Derfor afholdt de europæiske jagtorganisationers fællesforbund, FACE, en konference om temaet med titlen ”Young Hunters: Securing a future for Europe’s biodiversity” i sidste uge. Konferencen blev åbnet med positive ord om jægernes rolle i naturforvaltningen og sikringen af biodiversitet af miljøkommissæren Karmenu Vella. Udover paneldebat var der bl.a. oplæg fra det hollandske jægerforbunds kommunikationschef, Janneke Eigeman, og den danske iværksætter Jean Pierre Ferraro, der i tæt samarbejde med Danmarks Jægerforbund, er medstifter af portalen nyjæger.dk.

Deltagerne var blandt andet den såkaldte European Parliament Intergroup ”Biodiversity, Hunting, Countryside”, som er en interessegruppe i parlamentet for parlamentsmedlemmer og interesseorganisationer inden for emnet. MEP Bendt Bendtsen er næstformand i gruppen. Danmarks Jægerforbund var bl.a. repræsenteret ved uddannelsesleder Jes Skadborg Mikkelsen og formand Claus Lind Christensen.

Efter konferencen åbnede en udstilling med titlen ”Young Conservationists” i Europa Parlamentet, hvor Danmarks Jægerforbund blandt andet har information med om nyjægere i Danmark og projektet Bliv Naturligvis.

Uddannelse og mentorordning til nyjægerne

I løbet af dagens oplæg og debatter opstod der et billede af to forskellige udfordringer for jagten i Europa: I det sydligere Europa har man fokus på kommunikationskampagner rettet mod den brede befolkning af ikke-jægere, mens man i det nordlige Europa, hvor jagten er mere anerkendt, i højere grad fokuserer på uddannelsen af nyjægerne.

Janneke Eigeman fra det hollandske jægerforbund fortalte, at de har lavet undersøgelser, der viser, at 92 % af de adspurgte nyjægere ønskede en form for mentorordning for at lære mere om selve jagthåndværket – og gerne lokalt forankret.

- Det er meget interessant set med danske øjne, hvor vi jo har en lokal forankring af mentorer i form af jagtforeningerne, der både har den jagtlige viden og den danske jagtkultur dybt i sig. Men så har vi måske en større udfordring med at få dem ”parret” med de nye jægere og at få dem til at tale et fælles sprog, fortæller uddannelsesleder i Danmarks Jægerforbund, Jes Skadborg Mikkelsen.

Jean Pierre Ferraro fra nyjæger.dk fortalte om, hvordan nye teknologier kan hjælpe nyjægerne med at skabe de netværk, de efterlyser.

De positive toner fra det hollandske jægerforbund om jagtens status i landet kommer måske bag på mange danske jægere, men ikke desto mindre kunne Janneke Eigeman berette om fuldtegnede jagttegnskurser og god forståelse fra den øvrige befolkning.

- Det var inspirerende at se intergruppen arbejde med at skabe et strategisk sigte og at høre om udfordringerne i hele Europa. Fra den danske og den hollandske side var fokus på, at vi skal tale om nye jægere frem for unge jægere. De nye jægere er meget bevidste om biodiversitet, bæredygtighed og globale tendenser, men mangler håndværket. Det skal vi være bevidste om at hjælpe dem med i vores daglige arbejde, for det behov har de stadig, selvom de står med jagttegnet i hånden, siger Jes Skadborg Mikkelsen.