OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. januar 2017

Nye forskningsmillioner til dansk natur fra Aage V. Jensen Naturfond

Dansk natur tilgodeses med 64 mio. kr., når Aage V. Jensen Naturfond nu uddeler sin hidtil største donation til forskning i naturforvaltning. Naturfonden støtter 12 konkrete projekter, som i samarbejde med 5 universiteter skal bidrage til Naturfondens vision om ”at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden”.

Tekst: Aage V. Jensen Naturfond
Foto: Danmarks Jægerforbund, Arkivfoto

2017-donationen fra Aage V. Jensen Naturfond på sammenlagt 64 mio. kr. er den største do-nation til forskning fra Naturfonden nogensinde. Dagens donation understreger dermed det strategiske retningsskifte Naturfonden tog for et par år siden.


- Der er enighed om, at den danske natur er på tilbagegang - senest understreget i en helt ny NOVANA-rapport om de alarmerende tendenser for 11 ud af 17 danske naturtyper og fald i antallet af arter i noget af Danmarks bedst forvaltede natur, Natura 2000-områderne, siger Naturfondens direktør Anders Skov.

- Der er behov for ny viden, bedre forvaltningsværktøjer og et mere målrettet fokus, hvis dansk natur og biodiversitet skal gå mod lysere tider. De 12 udvalgte projekter er alle udtryk for en innovativ tilgang til udfordringerne.


De 64 mio. kr. uddeles i høj grad på baggrund af input fra forskerne selv. Naturfonden afholdt i april 2016 en workshop for 58 forskere fra 11 forskningsinstitutioner, der repræsenterer seks universiteter i Danmark, med henblik på at få deres bidrag til en kommende uddelings- og forskningsstrategi. De overordnede rammer for workshoppen var, at forskningen skulle bi-drage til en bedre forvaltning af naturarealer; højne vidensniveauet omkring naturforvaltning på nationalt eller internationalt niveau, men også at udvikle ’Citizen Science’ til en effektiv forskningsmetode, der kan udnyttes i naturforvaltningen.


I Aage V. Jensen Naturfond glæder man sig særligt over to forhold. Dels at de fleste projekter sker i samarbejde på tværs af flere universiteter, og dels at der arbejdes med alle danske typer af natur, dvs. overdrev, skove, søer, vandløb og hav.


- Da vi begyndte dialogen med forskerne, havde vi en økonomisk ramme på 50 mio. kr., men da vi så de mange innovative og kvalificerede forslag, besluttede Naturfondens bestyrelse at øge rammen, således at vi nu kan støtte hele 12 projekter med sammenlagt 64 mio. kr. Vi ønsker forskerne held og lykke med arbejdet, og vi glæder os til at se resultaterne af projekterne, som vi er sikre på alle vil komme Danmarks natur til gode, slutter Anders Skov.