OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. august 2017

Naturstyrelsen åbner op for flere betalingsjagter

Jægere får nu flere muligheder for at købe jagter i statslige skove og naturområder. DJ-formand er tilfreds, men advarer mod pengemaskine.

I en nyhed på Naturstyrelsens hjemmeside står der i dag følgende om de nye regler for jagten på de regale arealer:

Kongehuset har jagtretten i en del af de danske skove efter Civillisteloven. Foruden Kongehuset bliver arealerne i dag brugt til afholdelse af jagter for nye jægere og såkaldte invitationsjagter for jagtforeninger, naboer og borgere, der har gjort en særlig indsats lokalt for naturen.

Nu indfører Naturstyrelsen som forsøg betalingsjagter på arealer omfattet af Civillisteloven i Nordsjælland og Vadehavet.

 - Jagter er nødvendig for at holde hjortebestandene under kontrol. Og den opgave er der mange jægere, der gerne vil betale for at hjælpe til med. Ved at udbyde flere betalingsjagter får vi både sikret en sund bestand og en indtægt til natur og friluftsliv, siger kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen.

I første omgang bliver der i år på forsøgsbasis afholdt seks jagter i Nordsjælland og Vadehavet med 188 deltagere samlet set på de arealer, hvor Kongehuset har jagtretten. Jagterne bliver udbudt efter først til mølle-princippet fra den 23. august 2017 på Naturstyrelsens hjemmeside.

Gennemsnitsprisen for en dagjagt forventes at blive omkring 5.000 kroner per jæger.

Jagterne på arealer omfattet af Civillisteloven vil samlet set give en indtægt på knap 1 mio. kr.

- Naturstyrelsen udbyder kun jagter, hvor det er foreneligt med hensyn til natur og friluftsliv, og vi har gode erfaringer med at afholde betalingsjagter og andre former for udlejning af jagterne. I dag er jagten udlejet på 66.500 hektarer, og indtægterne herfra indgår i driften af Naturstyrelsens mange naturprojekter og friluftstilbud, siger Mads Jensen.

Efter jagtsæsonen skal ordningen evalueres med henblik på at fastlægge, hvordan modellen skal indrettes fremover.

Læs mere om jagt i statsskovene.

DJ-formand tilfreds

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen er positiv overfor den nye forsøgsordning fra Naturstyrelsen:

- Jeg er tilfreds med, at flere jægere nu får mulighed for at komme på jagt på statens arealer, som jo i princippet tilhører os alle sammen. Men jeg håber og forventer, at prisen sættes i forhold til parolen, og at prisen bliver så fair, at det ikke kun bliver de rigeste danskere, der har råd til at komme på jagt på statens arealer, siger Claus Lind Christensen.

Formanden forventer ligeledes, at der stadig vil være invitationsjagter for nyjægere og jagtforeninger i slutningen af jagtsæsonen.

- Invitationsjagterne har nogle vigtige funktioner - de er gode for vildtforvaltningen lokalt, hvor der er mulighed for at arrangere fællesjagter med naboerne, og de støtter op om det frivillige arbejde, som gøres ude i de lokale jagtforeninger. Jeg vil med interesse følge, hvordan den nye forsøgsordning om mere jagt på de regale arealer forløber, siger Claus Lind Christensen.