OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. maj 2017

DJ på Naturmødet: Hvordan styrker vi naturen i landbrugslandet?

Tekst: Danmarks Jægerforbund

På Naturmødet den 18.-20. maj er Danmarks Jægerforbund vært ved en række debatter og oplæg. Torsdag er bl.a. styrkelse af naturen i landbrugslandet på dagsordenen. For hvad gør vi egentlig med en natur, som er presset helt i bund af landbruget?

Danmarks Jægerforbund sætter naturens plads i landbrugslandet til debat torsdag d. 18. maj kl. 18.00-19.00 på Naturmødet i Hirtshals.

I debatten deltager Miljøordfører Mette Abildgaard (K), seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience - Biodiversitet, AU, Henrik Wejdling, medlem af Dansk Ornitologisk Forenings bestyrelse, vand- og naturpolitisk chef Anders Panum Jensen, Landbrug & Fødevarer og jagtfaglig chef Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund.

Temaet for debatten er naturen, som er alvorligt trængt i vores opdyrkede land.

Landbruget udgør ca. 63 procent af Danmarks samlede areal, og på bare 10 år er antallet af landbrugsbedrifter næsten halveret, mens det samlede antal hektar pr. gård modsat er fordoblet. 

Effektiviseringen og stadig større landbrugsmaskiner betyder, at der bliver ”ryddet op” på ejendommene. Dermed forsvinder de skæve hjørner, de små remiser, levende hegn og mindre markstykker, som er økonomisk urentable. Tilbage bliver stadig større marker med færre forskellige typer afgrøder.

Sidste år havde vi i Danmark ikke mindre end 51 marker på over 1 km2, og konsekvensen er ikke til at tage fejl af: Naturen i vores landbrugsland er trængt i defensiven som aldrig før.

Men kan man overhovedet tale om, at landbrug er natur? Og skal vi overhovedet have natur i landbrugslandet? Er det ikke bedre med ”rigtig” og uberørt natur i fredskov, nationalparker og reservater? Og er det overhovedet relevant at tale om at skabe biodiversitet i landbrugslandet?

Alle jægere er velkomne til at kigge forbi Danmarks Jægerforbunds stand ved Naturmødet og lytte til den spændende debat blandt andre, som Danmarks Jægerforbund er del af på Naturmødet.

Information

Sted: Naturmødet Hirtshals, "The Village", Danmarks Jægerforbund (stand 18).

Tid: 18.00-19.00

Arrangør: Danmarks Jægerforbund

Deltagere: Miljøordfører Mette Abildgaard (K), seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience - Biodiversitet, AU, Henrik Wejdling, medlem af Dansk Ornitologisk Forenings bestyrelse, vand- og naturpolitisk chef Anders Panum Jensen, Landbrug & Fødevarer, og jagtfaglig chef Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund. 

Læs mere om Naturmødet 2017 her:

www.naturmoedet.dk