OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. september 2017

Møde med minister om sagsbehandlingstider

Det er gået fra slemt til værre med sagsbehandlingstiderne for jægernes våbensager hos især ACØ i Høje-Taastrup. Situationen er ganske uholdbar og urimelig. Derfor skal Danmarks Jægerforbund mødes med justitsminister Søren Pape Poulsen i slutningen af oktober for at drøfte problemet.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

For tre år siden sammenlagde politiet de lokale våbenkontorer i to administrative centre – et i Høje-Taastrup med navnet Administrativt Center Øst (ACØ) og et i Holstebro med navnet Administrativt Center Vest (ACV).

Sammenlægningen skulle sikre politiet en administrativ besparelse, men uden en forringet service for de private våbenejere i Danmark. Tværtimod var løftet, at våbenejere i hele landet skulle have en ensartet service af høj kvalitet.

Den ensartet service har vi i det store hele fået. Men sagsbehandlingstiderne er stadig alt, alt for lange – helt op til tre måneder for en simpel våbentilladelse.

Af indtil videre uforklarlige årsager er politiet begyndt at afvise stort set alle ansøgninger om tilladelser til halvautomatiske rifler.

Begge situationer er for Danmarks Jægerforbund og de danske jægere ganske uacceptable, hvorfor vi er tilfredse med, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har sagt ja til et møde, hvor vi skal drøfte netop disse to problematikker.

Vi skriver selvfølgelig mere om sagen her på siden, når der er nyt at berette.