OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. november 2017

Mere fleksibel og adaptiv tilgang til naturbeskyttelse

EU-Parlamentets miljøudvalg har i de seneste måneder diskuteret handlingsplanen for ”natur, mennesker og økonomi”, som var et resultatet af det såkaldte fitness-check af EU’s naturdirektiver. Miljøudvalget vedtog 12. oktober et udkast til resolution om handlingsplanen. Den var i går til afstemning i EU-Parlamentet, der med overvældende flertal stemte for en mere pragmatisk tilgang til naturbeskyttelse i EU.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

I FACE og Nordisk Jægersamvirke (og dermed Danmarks Jægerforbund) er der stor tilfredshed med gårsdagens afstemning i EU-Parlamentet, der fordelte sig med følgende stemmetal; 612 for, 33 imod og 35 hverken for eller imod.

- Vi har i både FACE og via Nordisk Jægersamvirke længe ønsket en bedre implementering af både fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Det kan beslutningen, som EU-Parlamentet traf i går, forhåbentlig være med til at sikre, udtaler Jægerforbundets næstformand, Henrik Frost Rasmussen.

Regulering af beskyttelsesniveauer

EU-Parlamentet opfordrede bl.a. EU-Kommissionen til at udvikle en procedure til ændring af beskyttelsesstatus for arter, når disse har nået en gunstig bevaringsstatus. Det vækker især glæde hos visse medlemslande, der oplever stigende konflikter mellem husdyrejere og store rovdyr.

Opfordringen er en klar anerkendelse fra EU-Parlamentet om, at nogle bestande af rovdyr ikke længere behøver at være underlagt den strengeste beskyttelse under EU-reglerne, simpelthen på grund af vellykket bevarelse og forvaltning.

- Det kan f.eks. betyde, at ulvebestandene i Sverige og i det sydlige Finland samt bæveren i Danmark kan blive nedlistet fra ”strengt beskyttet” til ”underlagt forvaltning”, siger Henrik Frost Rasmussen og fortsætter:

- Jeg glæder mig tillige over, at både ENVI (EU’s miljøudvalg) og EU-Parlamentet har godkendt adaptiv forvaltning som et best practice-værktøj til bæredygtig forvaltning af både stabile/stigende og faldende vandfuglearter. Det ser vi jo allerede praktiseret med kortnæbbede gæs i regi af vandfugleaftalen AEWA.

FACE: håber Kommissionen lytter

- EU-Parlamentets beslutning bekræfter både udfordringerne og succeserne for EU’s naturbevarelse, især med hensyn til de store rovdyr. Det er vigtigt at anerkende, at der er behov for større fleksibilitet i direktiverne, udtaler Ludwig Willnegger, generalsekretær i FACE, og tilføjer:

- Nogle af de europæiske rovdyrbestande har klaret sig rigtigt godt, og i visse tilfælde har de allerede nået en gunstig bevaringsstatus. På den baggrund vil FACE nu opfordre EU-Kommissionen til at lytte til opfordringerne fra EU-Parlamentet til at udvikle og gennemføre en vurderingsprocedure for de rovdyrbestande, som har nået en gunstig bevaringsstatus.