OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. september 2017

Kursus for trofæopmålere afviklet på Kalø

20 trofæopmålere fra flere nordiske lande mødtes i dag hos Danmarks Jægerforbund på Kalø for at blive certificerede CIC-trofæopmålere.

Tekst: Christian Lang Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Christian Lang Jensen, Danmarks Jægerforbund

Titlen som certificeret CIC-trofæopmåler kræver et vidtrækkende kendskab til opmåling af en lang række europæiske vildtarter udover de nordiske, og derfor afsluttes kurset med en eksamen, hvor kursisterne skal demonstrere, at de ved, hvordan de forskellige vildtarter skal opmåles.

Hvorfor opmåles trofæer?

Men hvorfor er det vigtigt at opmåle for eksempel en nedlagt elg? Her må svaret være, at det er centralt i forhold til, at de enkelte jægere kan sammenligne trofæer på tværs af regionale og internationale grænser. Præcis som det for sportsfiskere er vigtigt at kende til længden, vægten og eventuelt konditionsfaktoren på en trofæfisk.

Men udover dette personlige incitament for opmålingen spiller opmåling af trofæer en vigtig rolle set i forskningsmæssig sammenhæng. Ud fra trofæopmålinger er forskere nemlig i stand til at kortlægge, hvorledes klimatiske, miljømæssige, biologiske og ikke mindst jagtlige påvirkninger yder indflydelse på udviklingen af bestemte vildtarter inden for forskellige områder.

Eksempelvis har man i kraft af præcise trofæopmålinger kunnet påvise, at elge fra det nordlige Norge generelt sætter kraftigere gevirer op end elge fra det sydlige Norge. Denne viden har derved skabt grundlag for at belyse årsagerne til denne størrelsesmæssige forskel.

Ikke nogen nem opgave

At opmåle vildt kan være en ganske omfattende proces. Flere af kursisterne fortæller, at det i visse tilfælde kan tage i omegnen af en time at opmåle særligt store trofæer fra eksempelvis kronhjort og elg, og det samme gør sig gældende, når der er tale om mere eksotiske vildtarter.

Derudover spiller præcisionen i opmålingen naturligvis en helt central rolle, og netop derfor har man valgt at opsætte nogle opmålingsmæssige standarder, som er bestemt af CIC – International Council for Game and Wildlife Conservation, hvis administrative hovedsæde er lokaliseret i Ungarn.

CIC’s standarder danner derfor det teoretiske grundlag for opmålingen af diverse vildtarter – en opmåling som ikke blot er interessant for den enkelte jæger men også i forskningsmæssigt øjemed.