OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. januar 2017

Kronvildtforvaltning – Kursen er sat!

En enig hovedbestyrelsen har på hovedbestyrelsesmødet i Danmarks Jægerforbund den 20. januar 2017 fastlagt den fremtidige linje for kronvildtforvaltningen. Nu skal der fokuseres på det fremtidige arbejde.

Tekst: Norbert F. V. Ravnsbæk, formand for DJ’s hjortevildtudvalg

En enig hovedbestyrelsen har på hovedbestyrelsesmødet i Danmarks Jægerforbund den 20. januar 2017 fastlagt den fremtidige linje for kronvildtforvaltningen. Nu skal der fokuseres på det fremtidige arbejde. Hovedbestyrelsen aftalte, hvordan der arbejdes med råderum og gensidig respekt, og hvordan der kommunikeres internt som eksternt fremadrettet.

På HB-mødet blev der besluttet en ny og fremadrettet arbejdsplan på kronvildtområdet, hvor der både fokuseres kort- og langsigtet, og som skal implementeres i formændenes for de regionale hjortevildtgruppers arbejdsbeskrivelse.

Der skal generelt informeres og diskuteres med Jægerråd, jagtforeninger, medlemmer og jægere generelt omkring den nye forvaltningsplan for kronvildt.

Der er en meget stram tidsplan, da der skal foreligge en underskrevet bekendtgørelse den 1. juli 2017, som skal igangsættes i den kommende jagtsæson. Der er høring i de regionale hjortevildtgrupper frem til den 6. marts, hvis der lokalt er ændringer til ministerens beslutning på området. Efter tilbagemeldinger fra de regionale hjortevildtgrupper afholdes der møde i den nationale hjortevildtgruppe den 10. marts og herefter drøftes forslagene i Vildtforvaltningsrådet den 15. marts 2017.

Hovedbestyrelsen besluttede på mødet i september 2016, at der laves en forsøgsvis og frivillig kæbeindsamling i kreds 1 samt en frivillig og ikke-systematisk indsamling på landsplan. Indsamlingen kan som udgangspunkt ikke danne grundlag for fremtidig kronvildtforvaltning i dens nuværende form. Formålet med forsøget er at få etableret et konkret setup til indsamling af kæber samt en optimal dataindsamling og validering.

Hovedbestyrelsen er enig i, at der er behov for videnindsamling (herunder kæbeindsamling for aldersbedømmelse). På dette område vil formanden for hjortevildtudvalget og formanden for DJ i samarbejde sørge for, at der laves metodebeskrivelse af forskellige dataindsamlinger. Usikkerhederne på metoderne skal beskrives, og evt. tiltag for at forbedre usikkerheden skal identificeres.