OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. april 2017

Jagttid for kron- og dåvildt i høring

Miljø- og Fødevareministeren har nu sendt forslagene for jagttider på kronvildt og dåvildt i høring.

Tekst: Niels Søndergaard, Jagtfaglig chef, Danmarks Jægerforbund
Foto: Jette Martinussen, Danmarks Jægerforbund

I december 2016 satte Miljø- og Fødevareministeren rammen for en ny model for kronvildtforvaltning. Formålet var at reducere skader fra kronvildt på markafgrøder og i skov og få en bedre køns- og aldersfordeling i kronvildtbestandene, som Vildtforvaltningsrådet har lagt op til.

Miljø- og Fødevareministeren har i den forbindelse efterspurgt modeller for ændring af de lokale jagttider for kronvildt, hvilket de regionale hjortevildtgrupper har indsendt. De kan ses her.

Miljø- og Fødevareministeren har samlet de mange input, som nu er sendt i høring. Du kan finde nyheden på deres hjemmeside her.

Høringsfristen er 24. maj 2017 og de nye jagttider for kron- og dåvildt skal træde i kraft 1. september 2017 (vær opmærksom på at dette sker uafhængigt af revisionen af jagttiderne på de andre vildtarter).

Høringsmaterialet kan ses her.

Hjortevildtformændene har ydet en stor indsat, og det er deres fortjeneste, at vi har givet indspil til ændringer i jagttider for kron- og dåvildt med lokal forankring.

- Det er en stor anerkendelse af de arbejde som de regionale hjortevildtgrupper har gjort, at ministeren har imødekommet de regionale gruppers ønsker om forsøg med dæmrings- og skumringsjagt, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.