OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. september 2017

Jægere og trafikanter får otte nye hundeførere

Ingen ønsker sig at skulle kontakte en schweisshundefører, men det er og bliver en nødvendighed, når påkørt eller anskudt vildt ikke ligger synligt forendt. Heldigvis får de nuværende 183 schweisshundeførere hjælp til arbejdet fra den 1. oktober, da otte nye og kompetente hundeførere er klar til at hjælpe uheldige jægere og trafikanter.

Tekst: Christian Lang Jensen, Danmarks Jægerforbund

Hele 35 ansøgere har søgt om at blive legitimeret schweisshundefører, men kun otte er sluppet igennem nåleøjet. At blive udvalgt til den 2-årige uddannelse som schweisshundefører fordrer nemlig et vidtrækkende kendskab til vildtet, og måden hvorpå det reagerer efter en påkørsel eller anskydning.

Dertil kommer, at schweisshunden skal besidde særlige evner i forhold til opsporing af vildt. Med udgangspunkt i disse parametre er ansøgerne blevet gransket, og det er endt ud i otte kompetente hundeførere, som igennem de kommende 2 år skal forfine deres evner inden for faget.

Kvalificerede og kompetente

Selvom de otte, udvalgte schweisshundeførere først påbegynder uddannelsen som schweisshundefører nu, så besidder de alle de kompetencer, som er nødvendige for at kunne foretage en effektiv og succesfuld eftersøgning af påkørt og anskudt vildt.

De udvalgte hundeførere har alle aflagt en såkaldt kvalifikationstest, hvor deres evner som schweisshundeførere er blevet belyst og ikke mindst godkendt af sagkyndige.

Uddannelsen, som de inden længe påbegynder, har til formål at klæde dem yderligere på i forbindelse med eftersøgninger, og den består af kursusdage og anden mødeaktivitet, som er sporadisk fordelt ud over det 2-årige uddannelsesforløb.

Den eneste forskel på de færdiguddannede hundeførere og de otte nye er, at de nye hundeførere ikke må indstille en eftersøgning, før han eller hun har rådført sig med en færdiguddannet hundefører.

Det ændrer dog ikke på det faktum, at de nye hundeførere er klar til at løfte de opgaver, de måtte støde på, når de fra den 1. oktober kommer i felten som legitimerede schweisshundeførere.

Stol på hundeføreren   

Såvel de otte nye hundeførere, som dem, der er gamle i gamet, kan opspore påkørt eller anskudt vildt. Det betyder, at det er essentielt, at man som trafikant og jæger stoler på hundeførerens vurdering af situationen.

Eksempelvis viser erfaringer, at det i tilfælde med waidskudt kronvildt, ofte kan øge succesraten at vente med at iværksætte eftersøgningen, til dyret har siddet nogle timer. Samtidig skal eftersøgninger i mørke også overvejes nøje, idet skudafgivelse m.v. ofte er langt nemmere i dagslys. Hundeføreren skal i forbindelse med eftersøgningen træffe en række valg, og man kan som trafikant og jæger være sikker på, at hundeføreren gør sit ypperste for at sikre, at den enkelte eftersøgning bliver løst kvalificeret.

Alle schweisshundeførere besidder den teoretiske og praktiske viden, som er nødvendig for at kunne hjælpe trafikanter og jægere i den ubehagelige situation, hvor det ramte vildt ikke er at finde – så stol på deres bedømmelse af eftersøgningens forløb.

Skulle du pludselig stå i den situation, hvor du har behov for en schweisshundefører, så kan du finde den nærmest schweisshundefører i schweissregistret her.

De otte nye schweisshundeførere er:

  • Mads W. Jensen, Sindal: 29600375
  • Peter Larsen, Hinnerup: 40223864
  • Kim V. Andersen, Jerslev Sj.: 23840219
  • Helle S. Jensen, Frederikshavn: 40519743
  • Peter O. Knudsen, Karup: 42721285
  • Christian Thorsen, Læsø: 23606455
  • Christian K. Holm, Fjerritslev: 20195307
  • Ole F. Petersen, Vojens: 20983571