OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. august 2017

Jægere får lov til at udsætte flere fasaner

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil tillade jægerne at udsætte flere fasaner i naturen. Til gengæld skal jægerne gennemføre varige forbedringer af naturen. Danmarks Jægerforbund er tilfreds med aftalen.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
Foto: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund, m.fl.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har valgt at følge Vildtforvaltningsrådets indstillingen vedrørende udsætning af fuglevildt. I en pressemeddelelse skriver ministeriet på sin hjemmeside:

Jægerne får fra 1. januar 2018 lov til at udsætte flere fasaner. Til gengæld skal jægerne lave permanente naturforbedringer som blomstrende buske, læhegn og søer.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil følge en indstilling fra et flertal i Vildtforvaltningsrådet om at ændre reglerne for udsætning af vildt, så der kan udsættes flere fasaner.

- Med de nye retningslinjer tilgodeser vi jægernes ønske om flere dyr, samtidig med at vi skaber varige forbedringer for den sårbare natur. Lærke, vibe og markfirben er blandt agerlandets dyr, der vil få flere levesteder. Det understøtter de mange indsatser for naturen, som allerede gennemføres som følge af Naturpakken fra maj 2016, siger Esben Lunde Larsen.

Et flertal i Vildtforvaltningsrådet anbefalede tidligere på året, at man fortsætter med de nuværende regler for udsætning, men dog hæver loftet for, hvor mange fasaner, der må udsættes på en ejendom.

Miljø- og fødevareministeren vil også følge forslaget fra Vildtforvaltningsrådets flertal om, at lodsejere, der udsætter vildt, fremover skal indberette enhver udsætning uanset antallet af fugle.

Desuden skal der gennemføres en række undersøgelser af natureffekten af biotopplanordningen samt af konsekvenserne af udsætning af gråænder.

Dj er tilfreds

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen er tilfreds med den aftale, som ministeren har vedtaget:

- Jeg har stor ros til ministeren for at følge en faglig indstilling fra Vildtforvaltningsrådet. Vi er tilfredse med fremtidens muligheder for udsætning, som får betydning for mange jægere. Jagten er en del af vores naturforvaltning, og aftalen betyder, at der skabes levesteder, som ikke bare er til gavn for det jagtbare vildt.

Også formand for Danmarks Jægerforbunds markvildtudvalg Jens Venø Kjellerup er tilfreds med aftalen. Han opfordrer samtidig jægerne til at vise, hvad de dur til:

- Ministerens nye regler for udsætning viser, at han og regeringen er enige i, at udsætning er en del af den danske jagtkultur. Men der følger nogle rimelige krav med, så nu er det op til os jægere at leve op til den tillid, som er blevet vist os. Vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan for at skabe endnu mere varig natur i det åbne land til gavn markvildtet generelt set, siger Jens Venø Kjellerup.