OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. september 2017

Hvem spreder giften carbofouran i naturen?

1. september gik jagtsæsonen ind, men det var forgiftede makreller i Store Vildmose, som endte som topnyhed i landets store medier - ikke glade jægere. Flere mistænker jægere for at stå bag udåden, men indtil videre er sagen uopklaret.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Flere gange hvert år findes der rovfugle, som er døde på grund af forgiftning – oftest med insekticidet carbofouran eller parathion.

Danmarks Jægerforbund har kontaktet myndigheder for deres vurdering af problematikken.

Myndighederne frygter, at brugen af gifte til at slå vildt ihjel i Danmark er mere udbredt, end de enkelte fund viser. Stig Jessen, der er embedsdyrlæge i Fødevarestyrelsen, siger:

- Jeg er bange for, at vi kun ser toppen af isbjerget. Flere gange hvert år findes der rovfugle, som er døde på grund af forgiftning. Men hvor mange forgiftede dyr rundt om i landet opdager vi så ikke? Det siger næsten sig selv, at det tal må være en del højere, siger Stig Jessen, der involveres i de fleste sager om gift i naturen.

At myndighederne betragter problemet med brugen af gift som et stort problem er ikke taget ud af den blå luft. For ikke så længe siden nedsatte tre statslige styrelser og Danmarks Tekniske Universitet en såkaldt task force, der udelukkende skal arbejde med gift-problematikken. Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet underretter og hjælper hinanden i forsøget på at få et overblik over problemets omfang og for at foretage en målrettet indsats ved fund af forgiftede dyr.

Gerningsmænd går fri

Indtil nu er der ikke faldet dom i sager om brugen af gift i naturen, men Stig Jessen er bange for, at det kan være jægere, som står bag naturforbrydelserne med gift:

- Udlagt gift i kød er et stort og kendt problem i udlandet i forbindelse med jagt. Og hvem andre end jægere skulle desværre have et motiv til at udlægge gift til bekæmpelse af rovvildt? siger Stig Jessen, som understreger, at det kun er et gæt, da det ofte er svært for politiet at finde frem til de skyldige i de pågældende sager.

Sagen fra Store Vildmose

Giftsagen fra Nordjylland tog sin begyndelse den 23. august, da en medarbejder ved Miljøstyrelsens lokale enhed i Nordjylland var ude på en rutineopgave i et nationalt overvågningsprogram, der skal naturtypekortlægge søer rundt om i landet.

Ved søen i Store Vildmose i et område, der kaldes Grevens Ris, opdager medarbejderen tre døde, men ret friske makreller sat på pinde ud over vandet. Pindene er sat direkte ned i noget udlagt foder, som øjensynligt stammer fra fire blå fodertønder, der står få meter derfra. Bugen på fiskene er sprættet op og fyldt med blåt granulat. Medarbejderen tager de efterhånden landskendte billeder, og umiddelbart efter anmelder Miljøstyrelsen sagen til Nordjyllands Politi. Fire timer senere er politiet ude ved søen, hvor makrellerne samles ind og sendes til analyse hos laboratoriet Analytech i Nørresundby. Brønderslev Kommune tager vandprøver fra søen.

De første tilbagemeldinger viser, at det er nervegiften carbofouran, der er fundet i fiskene samt i vandprøverne. Medarbejdere fra Brønderslev Kommune, Naturstyrelsen Kronjylland og Fødevarestyrelsen foretager d. 31. august en undersøgelse af området omkring Store Vildmose, herunder vandhuller og udsætningspladser i området, for at sikre sig, at der ikke ligger flere forgiftede fisk i området, eller dyr døde som følge af forgiftning.

Herefter udsteder Fødevarestyrelsen den 31. august om aftenen et straksforbud mod jagt omkring søen, og der udsendes tidligt d. 1. september en advarsel om, at nedlagte ænder i området mellem Vestbjerg, Brønderslev, Løkken og Pandrup af forsigtighedshensyn skal destrueres og kun håndteres med nitril-handsker. Derudover oplyser Miljøstyrelsen, at man ikke bør bruge jagthunde til at opsamle ænder nedlagt på jagt i området.

I sin officielle udmelding skriver Fødevarestyrelsen, at Miljøstyrelsen vurderer, at giften kan være udlagt for at bekæmpe fredede rovdyr som rovfugle og oddere.

Fredag den 8. september skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside, at forbuddet mod jagt omkring Grevens Ris ved Store Vildmose er ophævet. Også den generelle advarsel om ikke at håndtere og spise fisk og andefugle i et større område mellem Vestbjerg, Brønderslev, Løkken og Pandrup er ophævet.

Det sker efter, at analyser af vand- og foderprøver fra vandhullet har vist et lavt niveau af carbofouran. Dermed er der ikke længere en risiko forbundet med at spise hverken fisk eller vildt fra området, vurderer Mariann Chriél, DTU Veterinærinstituttet.

Ingen kommentarer

Da Danmarks Jægerforbund ringer til Miljøstyrelsens afdeling i Aalborg for at spørge ind til hele sagen, får vi denne besked af kontorchef Birthe Jordt:

- Så længe politiet efterforsker sagen, har vi ingen kommentarer, men vend endelig tilbage, når politiet har afsluttet dets efterforskning.

Nordjyllands Politi er ikke meget mere meddelsomme. Her sidder efterforsker Kitte Nørlev fra særlovsafdelingen. Det er hende, der efterforsker sagen:

- jeg kan bekræfte, at vi efterforsker sagen. Vi er allerede godt i gang, og vi foretager flere forskellige undersøgelser. Vi betragter det her som en meget alvorlig sag. Meget mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, understreger Kitte Nørlev.

Ekstremt giftigt stof

Mariann Chriél er dyrlæge og chefkonsulent ved Veterinærinstituttet på DTU. Og det er her alle døde dyr i Danmark undersøges, hvis der er mistanke om, at dødsårsagen skyldes gift. Mariann Chriél forklarer, at carbofouran som granulat er kendt for at blive brugt til at forgifte især rovfugle.

- Det er så giftigt, at vi ofte finder det i spiserøret på fuglene, der nærmest dør øjeblikkeligt. Men carbofouran er også ekstremt farligt for mennesker. Den mængde gift, som er blevet brugt i sagen fra Store Vildmose, vil være nok til at ondulere op til flere skoleklasser.

Mariann Chriél forklarer, at selv om giften er forbudt i hele EU, så kan den nemt købes på nettet. Du kan købe et helt ton af gangen, da det er et lovligt pesticid i en lang række lande, siger hun.

Ligesom embedsdyrlæge Stig Jessen fra Fødevarestyrelsen gætter hun også på, at det er jægere, der står bag giftsagen i Store Vildmose:

- Vi har før fundet carbofouran i fasaner i forbindelse med udsætning, og i flere af de tidligere sager om forgiftninger, er de døde dyr fundet i nærheden af udsætninger. Vi har også et tilfælde, hvor en hund er død, fordi den spiste udlagt kød med gift, siger Mariann Chriél.

Du kan læse mere om Danmarks Jægerforbund holdning til sagen i artiklen Giftsager skader jagtens omdømme.