OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. januar 2017

Hovedbestyrelsen: Giv din mening til kende!

Det har meget stor betydning for demokratiet og vidensdelingen i Danmarks Jægerforbund, at medlemmerne deltager aktivt og giver deres mening til kende på årsmøderne i jægerrådene. Få bl.a. en status på jagttidsrevisionen. Nederst ser du, hvordan du finder dit jægerrådsårsmøde.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Henrik Thomsen, månedens foto, januar 2017

I Danmarks Jægerforbund er der ønske om en så tæt dialog som mulig mellem de politiske niveauer på tværs af forbundet fra jagtforening over jægerråd og kredse til hovedbestyrelse.

Nogle føler måske, at der er langt fra det enkelte medlem til hovedbestyrelsen. Derfor sætter vi igen i år ekstra fokus på at informere om årsmøderne i jægerrådene, hvor du som medlem kan komme i direkte dialog med de tillidsfolk/jagtpolitikere, som er en væsentlig del af det politiske bagland i Jægerforbundet, og som repræsenterer dig og din mening.

Politik og kammeratskab

På den baggrund opfordrer hovedbestyrelsen igen i år kraftigt til, at du som medlem af Danmarks Jægerforbund deltager i møderne og tager aktivt del i dialogen og på den måde er med til at præge den politik, herunder jagtpolitik, der skal føres i Danmarks Jægerforbund både indad- og udadtil og på både kommunalt og landspolitisk niveau.

- Jægerrådene har også til opgave at arbejde for at fremme et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen og være bindeled mellem kommunens foreninger og kredsen. Du kan derfor også være med til at præge kulturen mellem både jagtforeningerne og jægerne inden for både din kommune og din DJ-kreds, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Jo bedre samarbejdsklima mellem jagtforeningerne og jægerne inden for den enkelte kommune desto stærkere står vi over for de udfordringer, som resten af samfundet giver os.

Direkte dialog med HB

En af de oplagte muligheder for at få såvel lokal- som landspolitisk indflydelse er netop ved at deltage i årsmøderne, som afholdes i januar og februar. Der afholdes ét møde pr. kommune.

På en lang række af årsmøderne i kommunerne vil der også være deltagelse af det stedlige HB-medlem og/eller formanden for den pågældende kreds, hvorfor der vil være rig mulighed for at deltage i en dialog med den øverste politiske ledelse om, hvad der generelt sker af politisk aktivitet i forbundet, herunder naturligvis få mere at vide om enkeltsager og ikke mindst fremføre egne synspunkter og markedsføre egne sager.

Du kan derfor forvente at få en generel status på arbejdet i DJ, herunder opfølgning på jagttidsrevisionen.

Kun valg i kreds 5

I de ulige år er der normalt hverken valg til HB eller kredsene. Dog er der i kreds 5 valg af både HB-medlem og HB-suppleant, begge for et år, ligesom der som følge af førnævnte er valg af kredsformand for en treårig periode.

På hjemmesiden kan du under Kursus- og arrangementskalenderen finde information om samtlige årsmøder. Se her hvordan, du finder dit lokale møde.