OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. november 2017

Haglskuddet kan være uhyre effektivt

Ny serie om haglskuddet - del 1: Med den rigtige kombination af ammunition og haglgevær opnår et haglskud den ønskede dræbende virkning.

Tekst: Niels Jørgen Henriksen
Foto: Niels Jørgen Henriksen m.fl.

Som enhver anden god håndværker har brug for gode redskaber for at udføre sit job bedst muligt, er det vigtigt for jægeren at kende til faktorerne bag et haglskuds effektivitet. Hvad spiller ind i forhold til at afgive et succesfuldt skud hagl? Her taler vi ikke om skydefærdighed, men om haglsværmen opfører sig på en måde, så den er dræbende ved træf på det udvalgte mål.

Historie

Brugen af flere projektiler i samme skud i krigsøjemed for at kompensere for upræcis skudafgivelse kendes helt tilbage fra 1600-tallet, og som med så mange andre ting, der er udviklet for at slå ihjel med bly, var det tyskerne, der først gjorde brug af et haglskud bestående af store grove hagl i den såkaldte "Blunderbuss" – en forladet muskedonner, der kunne affyres fra skulderen.

I 1700-tallet begyndte englænderne at lade samme type våben med mindre hagl til at skyde større fuglevildt med, og med opfindelsen af bagladere i begyndelsen af 1800-tallet og senere bokslåsen i 1874 skabtes også haglpatronen, som i sin grundlæggende opbygning ikke har ændret sig siden.

Haglpatronens anatomi

Opbygningen af haglpatronen er nøgternt set den samme som ladningen af en forlader med haglladning, man har bare puttet alle ingredienserne i et hylster: en fænghætte, krudt, en forladning/haglskål, hagl og en skive eller lukning af hylstret ind over haglene.

De første hylstre var lavet af metal, senere gik man af økonomiske årsager over til mest at bruge pap, men beholdt metallet i enden af patronen, hvor fænghætten sidder, og selve eksplosionen sker – kappen. Plastik og senest forskellige nedbrydelige, men vandfaste materialer har i dag afløst pap, men metalkappen i bunden er der stadig, og i den anden ende har stjernelukning stort set afløst krympning af hylstret over en skive.

Alle komponenter har indflydelse

Den helt rigtige kombination af hylster, fænghætte, forladning (haglskålen), haglladning og lukning giver den ønskede effekt af en given haglpatron. Udformningen af bunden af hylstret har sammen med fænghætte og krudttype betydning for forløbet af forbrændingen af krudtet. Det er indlysende, at selve krudtet har stor betydning for eksplosionen, men det er ikke den eneste faktor. F.eks. kan nøjagtig samme krudtladning og haglladning i samme hylster, men med to forskellige fænghætter, give store afvigelser i udgangshastigheden.

Forladningens formål var oprindeligt kun at sørge for at holde trykket/gasserne bag haglsværmen, så der kommer et ensartet tryk på alle haglene, dvs. virke som en slags stempel i løbet med haglene foran sig. I dag er forladningen som regel udformet, så haglene er omsluttet af den på vej ud gennem løbet, så den har ikke kun indflydelse på udgangshastigheden, men også, sammen med trangboringen, på fordelingen af haglene ude ved målet. Yderligere er den udformet, så den i en eller anden grad fjedrer, når haglene bliver sendt af sted, hvilket både indvirker på haglfordelingen og trykket i kammeret.

Også lukningen af hylstret er vigtig. Det er ikke nok, at lukningen kan holde haglene inde i hylstret, den skal være så hård, at den skaber det nødvendige modtryk til at udvikle det optimale tryk inde i patronen.

I løbet

Efter at haglene har forladt patronen, påvirker forladningen samt eventuelt "fillermateriale" mellem haglene, konus (overgangen mellem kammer og løb) samt løbsdiameteren skuddet. Der er f.eks. forskel på, hvordan haglene opfører sig i et regulært kaliber 12-løb og et såkaldt "backbore"-løb, hvor den indvendige løbsdiameter er øget til tæt på kaliber 10.

LÆS MERE: Valg af hagl til jagt

Endelig er trangboringen (indsnævringen af den yderste del af løbet), haglmaterialer og haglstørrelser, som vi ser nærmere på i efterfølgende artikler, af største betydning for fordelingen af haglene ude ved målet – altså skudbilledet.
Rigtigt mange faktorer skal spille sammen, for at haglskuddet har den ønskede virkning, hvilket selvfølgelig er grundlaget for at kunne udøve en forsvarlig jagt.

klitgaardhenriksen@gmail.com

Opdateret 24/11/17 med korrekt billedtekst til det sidste billede med forskellige haglpatroner.