OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. december 2017

Giv din mening til kende!

Det har meget stor betydning for demokratiet og informationsstrømmen i Danmarks Jægerforbund, at medlemmerne deltager aktivt og giver deres mening til kende på årsmøderne i jægerrådene. I år kan du få indflydelse på valg af HB-medlemmer, HB-suppleanter og kredsformænd. Få desuden indsigt i de nye jagttider og deltag i debatten om strukturen.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

 I Danmarks Jægerforbund er der et stort ønske om en tæt dialog mellem de politiske niveauer på tværs af forbundet fra jagtforening over jægerråd og kredse til hovedbestyrelse.

- Nogle føler måske, at der er langt fra det enkelte medlem til hovedbestyrelsen. Derfor sætter vi igen i år ekstra fokus på at informere om årsmøderne i jægerrådene, siger næstformand i Danmarks Jægerforbund Henrik Frost Rasmussen og fortsætter:

- Her kan du som medlem komme i direkte dialog med de tillidsfolk/jagtpolitikere, som er en væsentlig del af det politiske bagland i Jægerforbundet, og som repræsenterer dig og din mening.

Politik og kammeratskab

På den baggrund opfordrer hovedbestyrelsen kraftigt til, at du som medlem af Jægerforbundet deltager aktivt i møderne og på den måde er med til at præge den politik, herunder jagtpolitik, der skal føres i forbundet både indad- og udadtil og på både kommunalt og landspolitisk niveau.

- Jægerrådene har også til opgave at arbejde for at fremme et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen og være bindeled mellem kommunens foreninger og kredsen. Du kan derfor også være med til at præge kulturen mellem både jagtforeningerne og jægerne inden for både din kommune og din DJ-kreds, ansporer næstformanden og uddyber:

 - Jo bedre samarbejdsklima mellem jagtforeningerne og jægerne inden for den enkelte kommune desto stærkere står vi over for de udfordringer, som resten af samfundet giver os.

Dialog med HB om nye jagttider og strukturen

En af de oplagte muligheder for at få såvel lokal- som landspolitisk indflydelse er netop ved at deltage i årsmøderne, som afholdes i januar og februar.

På en lang række af årsmøderne i kommunerne vil der også være deltagelse af det stedlige HB-medlem og/eller formanden for den pågældende kreds.

- Der vil således være god mulighed for at deltage i en dialog med den øverste politiske ledelse om, hvad der generelt sker af politisk aktivitet i forbundet, herunder naturligvis få mere at vide om enkeltsager og ikke mindst fremføre egne synspunkter og markedsføre egne sager, siger Henrik Frost Rasmussen.

Du kan derfor forvente at få en generel status på arbejdet i DJ, herunder orientering om de nye jagttider og strukturdebatten i Jægerforbundet.

Valg af HB-medlemmer og kredsformænd

I 2018 er der den ekstra grund til at deltage i jægerrådenes årsmøder, at der skal opstilles kandidater til hovedbestyrelsen, mens det kan blive drøftet, hvem der skal besætte kredsformandsposten.

- Der skal opstilles HB-kandidater og suppleanter for disse til valg på de ordinære kredsmøder i kreds 1, 3, 5 og 7. Årsmøderne kan også med stor fordel bruges til at drøfte, hvem der skal besætte kredsformandsposten, idet der er valg til denne post på de ordinære kredsmøder i kreds 2, 4, 6 og 8, oplyser Henrik Frost Rasmussen og tilføjer:

- Vi ved allerede nu, at der skal vælges nyt HB-medlem i kreds 3, da nuværende HB-medlem Jens Bjørn Andersen stopper. Tilsvarende ved vi, at der skal vælges ny kredsformand i kreds 2 og 6, da henholdsvis Knud Pedersen og Sven-Erik Johannesen ikke modtager genvalg.

På hjemmesiden kan du under kursus- og arrangementskalenderen finde information om samtlige årsmøder. Søg på Jægerråd eller årsmøder.