OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. juni 2017

Forsøgsordning med falkejagt er godt på vej

Meget tyder på at danske falkonerer igen vil kunne udøve deres jagtform i Danmark. Der tegner sig nemlig en flertal i folketinget for jagtformen med miljø- og fødevareministeren i front.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Med en historie der strækker sig mindst 1500 år tilbage her til lands, er falkejagt ikke just en ny dille. Siden 1967 har jagtformen, som UNESCO har udpeget som verdens kulturarv, dog været forbudt i Danmark. Det forbud ser nu ud til at blive en parentes i falkonerernes lange historie. Det står klart, efter at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har forhørt sig om emnet i Vildtforvaltningsrådet.

Konkret spurgte ministeren Vildtforvaltningsrådet om, hvorvidt der er fremkommet ny faglig viden på området, efter at emnet sidst blev behandlet i 2006. Af ministerens brev fremgår det, at regeringspartierne med Dansk Folkeparti i ryggen har et flertal i folketinget, der er positivt indstillet for falkejagten.

- Til ministerens spørgsmål svarede Rådet, at der ikke er kommet ny faglig viden, men dog en teknologisk udvikling der gør det lettere at spore undslupne fugle for falkoneren. Den slags faunaforurening var en af bekymringerne sidste gang emnet blev diskuteret, forklarer Jan Eriksen, der er formand for Vildtforvaltningsrådet.

Disse bekymringer og andre etiske overvejelser blev i 2006 behandlet i en rapport fra Dyreetisk Råd, der anbefalede en 3-årig forsøgsperiode med falkejagt.

- I forlængelse af svaret på ministerens spørgsmål, valgte et flertal af Rådet at henlede ministerens opmærksomhed på den rapport og de anbefalinger angående en forsøgsordning, der blev udarbejdet af Dyreetisk Råd for ti år siden. I en eventuel forsøgsperiode har vi så mulighed for at indsamle viden, der kan give svar på nogle af de spørgsmål, som rapporten rejser, siger Jan Eriksen.

De tre modstandere af falkejagt i Vildtforvaltningsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening, valgte at stå uden for Vildtforvaltningsrådets svar til ministeren.

Anbefalingen fra Dyreetisk Råd blev i 2006 til en indstilling fra et flertal af Vildtforvaltningsrådet, men uenigheden gjorde at daværende miljøminister, Troels Lund Poulsen, ikke fulgte den.

- Godt nyt for jagten

I Danmarks Jægerforbund er det gode nyheder, at fremtiden for falkejagten nu tegner lysere end længe.

- Falkejagt har en lang historie i Danmark og er forankret i dansk jagtkultur. Det er den naturligvis også i Jægerforbundet, hvor jagtformen blandt andet er skrevet ind i vores natursyn. Derfor er det også dejligt, at mange års arbejde nu ser ud til at bære frugt for de danske falkonerer. Det er mit håb, at fx en forsøgsordning også kan være med til at svare på de spørgsmål, som 2006-rapporten fra Dyreetisk Råd stiller, siger formand i Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen

En eventuel lovliggørelse af falkejagt i Danmark vil kræve en ændring i jagtloven, og det arbejde ser det altså ud til, at ministeren vil sætte i gang nu.