OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. november 2017

Fagrapport fra kæbeindsamlingen er på gaden

De første resultater fra kæbeindsamlingen har set dagens lys i Jæger nr. 9, men nu kan du læse hele fagrapporten her med resultaterne fra de 234 danske hjortekæber.

Tekst: Redaktionen, Danmarks Jægerforbund

234 kæber endte med at ligge fint på rad og række i Jagtens Hus, da kæbeindsamlingen sluttede efter sidste jagtsæson. Kæberne kom fra nedlagte danske kronhjorte og var indsendt på baggrund af den frivillige indsamling, som Danmarks Jægerforbund iværksatte i 2016. 198 af kæberne var fra hjorte nedlagt i sæsonen 2016/17.

Mange kæber fra få steder

Indsamlingen af kæber har ikke været systematisk, men har været et tilbud til jægere. De indleverede kæber afspejler da også, at der i visse områder har været stort lokalt eller personligt engagement i projektet. For eksempel har Danmarks Jægerforbunds kreds 1 gjort en stor indsats i det Nordjyske, der har resulteret i 79 indsendte kæber. På Djursland har det store lokale engagement også ført til mange indsendte kæber. 104 blev det til her.

Antallet af indsamlede kæber i de to regioner giver rapporten fine muligheder for at se på de geografiske forskelle her. Skal indsamlingen fremadrettet kunne sige noget om aldersfordelingen af de nedlagte hjorte i hele landet, står det dog klart, at mængden af indsendte kæber skal øges i langt de fleste hjortevildtforvaltningsregioner.

Den eneste måde en fremtidig rapport om emnet kan få større udsagnskraft er derfor, at der indsendes endnu flere kæber.

Ens jagttider – forskellige afskydninger

To af de kommuner, der er indleveret flest kæber fra, er Jammerbugt og Thisted kommuner. Kommunerne har den samme jagttid på kronvildt, men resultatet fra tandsnitundersøgelserne viser betydelige forskelle i aldersfordelingen af de nedlagte kronhjorte.

I Jammerbugt kommune er der aldersbestemt flest hjorte på 3 år og ingen ældre end 5 år. I Thisted kommune er der også nedlagt flest 3-årige hjorte, men til gengæld er der nedlagt hjorte i alle aldersgrupper op til ti år. Her har jagttiden altså ikke haft nogen ensrettende betydning for, hvilke hjorte der er blevet nedlagt.

Den mest åbenlyse forskel mellem Thisted og Jammerbugt kommuner, der kan have indflydelse på afskydningen, er Naturstyrelsens ejerandel af arealerne i Thisted.

Vidensindsamlingen fortsætter

I Danmarks Jægerforbund mener vi, at forvaltningen af vores vildt skal basere sig på fakta, og derfor fortsætter vi med at indsamle mest mulig viden – også om vores hjortevildt.

Indsamlingen støttes af hovedbestyrelsen og hjortevildtudvalget.

- Det er god og interessant viden, vi som jægere er med til at sikre, når vi deltager i for eksempel sådan en undersøgelse her. Det sender et godt og seriøst signal til vores samarbejdspartnere på naturområdet, siger Niels Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, og fortsætter:

- Det er positivt, at vi nu er i gang med at indsamle yderligere materiale, så vi kan få lavet et godt fagligt grundlag, som politikerne i Danmarks Jægerforbund kan bruge i deres arbejde med området fremadrettet.

I Jægerforbundet håber vi, at endnu flere jægere vil tage opfordringen til sig og deltage i frivillig vidensindsamlingen om kronvildt. I denne sæson er det blevet endnu lettere at deltage, for nu kan du nøjes med at indsende de to fortænder i en kuvert, du kan rekvirere gratis fra Jægerforbundet. På kuverten er der påtrykt de spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Du kan læse mere om det her: http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/nye-kuverter-til-kronvildt-vidensindsamling/

Du kan læse hele fagrapporten her. I rapporten er der et afsnit, der grundigt beskriver sikkerhed og usikkerhed fra 12 og frem.