OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. september 2017

En uge med ny viden for de kommende jagttegnskursuslærere

Danmarks Jægerforbund afviklede i uge 37 et kursus for kommende jagttegnskursuslærere. De ni deltagere havde en spændende og udbytterig uge, og seks af dem klarede skærene til den afsluttende eksamen.

Tekst: Christian Lang Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Christian Lang Jensen, Danmarks Jægerforbund

Ugen bød på alt lige fra dissektion af vildt til diskussioner med udgangspunkt i jagtlig etik. Pointen med kurset var at klæde deltagerne på til at varetage rollen som jagttegnskursuslærer, og netop derfor blev etik og pædagogik prioriteret ligeså højt som teoretisk viden under selve kurset.

Jes Skadborg Mikkelsen, som var tovholder på kurset, havde fra begyndelsen af kurset en forhåbning om, at kursisterne ville oparbejde en stærk fællesskabsfølelse i løbet af ugen, og denne forhåbning blev i høj grad indfriet. Deltagerne støttede og hjalp nemlig hinanden igennem den tætpakkede uge, hvor de i høj grad blev udfordret på flere fronter.

I bunden af artiklen har vi samlet en videodagbog med daglige reaktioner fra kursisterne.

Kursets indhold var vigtigst 

På trods af at den afsluttende prøve fyldte meget for kursisterne allerede fra begyndelsen af kurset, så pointerede Jes Skadborg Mikkelsen indledningsvist, at deltagernes fokus skulle rettes mod indholdet af selve kurset, og knapt så meget mod den afsluttende prøve.

Prøven var naturligvis afgørende i forhold til at deltagerne kunne komme ud på den anden side med titlen jagttegnskursuslærer i bagagen, men det var vigtigst, at deltagerne deltog aktivt i undervisningen for at få et tilstrækkeligt udbytte af kurset.

Megen ny viden

Selve kurset bød på førstedagen på en stor mængde teoretisk viden, hvor deltagerne måtte arbejde ihærdigt for at nå til bunds i indholdet. Andendagen derimod var centreret omkring praktisk skydetræning og våbenhåndtering, afstandsbedømmelse og ikke mindst terræn- og vildtpleje. Flere af deltagerne gav i denne sammenhæng udtryk for, at de efterfølgende følte sig mere kompetente i forhold til den praktiske undervisningsdel.

På tredjedagen besøgte deltagerne efter en teoretisk gennemgang af vildthygiejne og -sygdomme Danmarks Jægerforbunds slagterum, hvor de fik lov at efterprøve den teoretiske viden i praksis. Den næstsidste kursusdag arbejdede deltagerne med deres syn på jagttegnskursuslæreren som en rollemodel for jagttegnsaspiranterne, og denne dag bød på mange interessante betragtninger.

Kursets sidste dag bød så på en teoretisk prøve med 40 spørgsmål, som skulle bestås for at jagttegnskursuslærerbeviset kunne udstedes. Her bestod seks ud af ni deltagere. De tre deltagere, som ikke slap igennem nåleøjet, kunne heldigvis få lov til at melde sig til en reeksamen. Alt i alt var det en udbytterig uge, og deltagerne var ved godt mod, da de kørte fra Kalø fredag eftermiddag.

Har du fået lyst til at prøve dig af som jagttegnskursuslærer, kan du lige nu tilmelde dig end forårskurset i 2018 eller efterårskurset i 2018.

 

Herunder kan du få et indblik i kursets forløb i kraft af fem videoindslag, som blev produceret i løbet af ugen. 

Dag 1 - Forventninger og masser af teori

Dag 2 - Skydetræning og våbenhåndtering

Dag 3 - Vildthygiejne og -sygdomme

Dag 4 - Rollemodeller

Dag 5 - Den store prøve