OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. juli 2017

DJ: Ulven skal på sigt jages

For første gang i henved 200 år er der født ulvehvalpe i den danske natur. Dermed er ulven formelt etableret i Danmark. DJ’s holdning til ulven er, at det er et stykke naturligt hjemmehørende vildt, der skal forvaltes. Særligt de såkaldte ’problemulve’ skal reguleres.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Naturstyrelsen

Da der blev konstateret ulv i Danmark i 2012, var vi fra Danmarks Jægerforbund klar over, at det på et tidspunkt ville betyde ynglende ulve i den danske natur. Derfor var DJ en aktiv del af udviklingen af en ulveforvaltningsplan via Vildtforvaltningsrådet. En plan, der blev godkendt af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl i 2014. Planen har siden været grundlaget for arbejdet med ulv i Danmark. 

Planen sætter rammerne for en eventuel regulering af problemulve samt støtte til ulvehegn og erstatning af husdyr, der eventuelt måtte blive taget af ulv. Planen har virket, om end der til tider har været langsomlighed med støtte til hegning og tilkendelser af erstatninger.

Forvaltningsplanen for ulv er omfattende med følgende hovedpunkter

  1. Forvaltning af ulv er Miljøstyrelsens ansvar
  2. Ulv er vildt
  3. De ulve, der forekommer i Danmark, er en del af den centraleuropæiske bestand
  4. Ulve kan efter konkret vurdering reguleres, når hensyn til ’den offentlige sundhed og sikkerhed’ tilsiger det
  5. Skader på husdyr og hunde forårsaget af ulve kompenseres efter konkret vurdering fra myndighed
  6. Der kan ydes tilskud til ulvesikre hegn i områder med forhøjet risiko for ulveangreb
  7. Begrebet ’problemulv’ er defineret. 

Se forvaltningsplanen her 

Til dato har det ikke været nødvendigt at iværksætte regulering af ulve, men det kommer. 

Den dag kommer også, hvor egentlig jagt bliver nødvendigt. Men dette er ikke muligt i dag, da ulven er opført på bilag 4 i habitatdirektivet, hvilket betyder, at den er strengt beskyttet.

Derfor er det Danmarks Jægerforbunds klare holdning, at ulven bør flyttes fra bilag 4 til bilag 5 således, at der kan opnås en reel jagtlig forvaltning. Derfor vil det være rettidig omhu, at regeringen går foran over for EU-Kommissionen for at få igangsat processen med at få ændret ulvens status, så vi kan få en fornuftigt forvaltning af ulven.