OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. april 2017

DJ ønsker jagt på arter, som kan tåle det

Kommentar til DOF’s artikel på foreningens hjemmeside angående jagttider: Jagttidsforhandlingerne er i fuld gang. Med baggrund i den bedste tilgængelige viden bliver det diskuteret, hvilke arter der kan bære at blive jaget og i hvor lang tid. Er det ikke biologisk forsvarligt at drive jagt på en art, ønsker Danmarks Jægerforbund naturligvis ikke, at arten jages.

Tekst: Torsten Lind Sønderaard, Danmarks Jægerforbund

Hver fjerde år bliver der i Vildtforvaltningsrådet arbejdet med at fastsætte jagttiderne på vildtarter i Danmark. Historisk har jagttiderne på de enkelte arter ikke kun taget udgangspunkt i fagligheden, men også i følelser. Forståeligt, men ikke altid fagligt.

Derfor er medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet blevet enige med hinanden om, at det fremover primært skal være fagligheden, der lægges til grund for jagttiderne og i mindre grad politiske holdninger.

For at sikre at diskussionerne tager udgangspunkt i fagligheden, er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på de forskellige organisationers individuelle ønsker til jagttiderne. Herefter skal diskussionerne tages med udgangspunkt i den bedst tilgængelige biologiske viden.

Fagligheden først

Danmarks Jægerforbund respekterer fagligheden. Det vil sige, at hvis en art ikke tåler jagt, så skal den ikke jages. Omvendt, hvis en art tåler jagt, så skal den jages – hvis det ellers lever op til de jagtetiske regler.

Danmarks Jægerforbund forventer, at de andre organisationer i Vildtforvaltningsrådet følger samme princip.

Når arbejdsgruppen er færdig med sit oplæg, gives det videre til Vildtforvaltningsrådet, som herefter udarbejder det endelige forslag til jagttiderne for de kommende fire år. Det endelige forslag forventes af blive sendt til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til september 2017.

Læs DOF’s artikel her.

Se mere om DJ’s indgangsvinkler til jagttidsforhandlingerne her.