OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. marts 2017

DJ-mærkesag tæt på gennemførelse

Regeringen vil gøre det lettere for landmænd at udlægge naturarealer uden at miste retten til genopdyrkning. Den nye lovændring modtages med stor tilfredshed af Danmarks Jægerforbund, som i flere år har arbejdet for netop det.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Hvis en landmand udlægger områder af sin jord til natur, så risikerer han, at arealet, efter at være taget ud af omdrift i 15 år, får status af §3-beskyttelse, hvilket betyder, at jorden ikke kan inddrages til landbrug igen.

Derfor pløjer nogle landmænd arealer med et højt naturindhold, alene fordi arealet ellers risikerer at blive beskyttet og dermed forhindrer landmanden i geninddrage jorden til dyrkning.

Hvis der ikke var risiko for, at arealet overgår til §3-beskyttelse, vil disse arealer ofte blot ligge urørt, og der vil indfinde sig en rigere natur. Og det er netop det, som regeringen vil lave om på med en ny lovændring, som allerede har været til 1. behandling i folketinget.

- Det er vigtigt, at landmændene ikke bliver mødt med unødvendige begrænsninger for at skabe mere natur. Med den permanente genopdyrkningsret giver vi landmanden større fleksibilitet, så muligheden for at udlægge mere natur og retten til at genopdyrke jorden spiller sammen på bedste vis, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Tilfredse jægere

I Danmarks Jægerforbund er formand Claus Lind Christensen meget tilfreds med ministerens lovforslag.

- Hovedbestyrelsesmedlem Jens Venø og jeg havde sidste år et møde med ministeren, hvor vi præsenterede Jægerforbundets Naturpakke, hvor ét af de vigtigste punkter netop var problematikken omkring § 3-områderne. Så vi er meget tilfredse med ministerens lovforslag, som vi forventer kommer til at øge naturindholdet i landbrugslandet, siger Claus Lind Christensen.

Læs om ministerens udmelding her.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli 2017.