OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. januar 2017

DJ i dialog om bandepakke

I sidste uge offentliggjorde regeringen bandepakken ”Bander bag tremmer”, der indeholder 28 initiativer mod rocker- og bandekriminalitet. Blandt de mange initiativer er der især ét, som straks springer Danmarks Jægerforbund i øjnene - nemlig pakkens punkt 9: ”Private våbenejeres opbevaring af våben”. Derfor er Jægerforbundet meget tilfreds med at blive inddraget i arbejdet.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

I bandepakkens punkt 9 står der, at ”Våben skal opbevares korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derfor gennemføres der en oplysningskampagne målrettet private våbenejere om reglerne for opbevaring af skydevåben, herunder konsekvenserne ved manglende overholdelse af reglerne – både for den enkelte og for samfundet.”

Videre fremgår det, at der ”nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af myndigheder og organisationer, som hurtigst muligt skal komme med forslag til, hvordan det yderligere sikres, at privates våben ikke ender i kriminelle miljøer.”

Baggrunden for, at regeringen ønsker at sætte fokus på opbevaring af våben hos private, er, at Politiet vurderer, at en stor del af de våben, som findes i rocker- og bandemiljøet, er stjålne, og at over 1.000 skydevåben er blevet stjålet fra private hjem i perioden 2012-2016.

Jægerforbundet inddrages

- I Danmarks Jægerforbund er vi af den opfattelse, at ét stjålet jagtvåben er ét for meget. Som jægere og våbenejere har vi en forpligtelse over for samfundet til at gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre tyveri af vores jagtvåben, understreger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Derfor er jeg meget tilfreds med, at Jægerforbundet blandt andre organisationer bliver inddraget i den kommende proces frem mod udmøntningen af nogle af initiativerne i bandepakken.

Det vil være en fortsættelse af den tætte og konstruktive dialog med Justitsministeriet og justitsministeren som Jægerforbundet har haft de senere år i forbindelse med knivloven, revisionen af EU’s våbendirektiv, oprettelsen af et ministerielt dialogforum og nu bandepakken.

Informationskampagne

- Danmarks Jægerforbund er helt enig i regeringens overordnede målsætning om, at private våben skal opbevares så sikkert som overhovedet muligt. siger Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Derfor vil Jægerforbundet naturligvis tage ansvar ved at bidrage aktivt til den planlagte informationskampagne, både i forhold til indholdet, altså rådgive om hvordan vi bedst sikrer vores våben i private hjem, men også i forhold til at bringe budskabet ud til jægerne og sportsskytterne.

Denne sag vil vi naturligvis følge tæt og informere om, så snart der er nyt.

Læs hele bandepakken:

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2017/bander_bag_tremmer.pdf