OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. juni 2017

Danmarks Jægerforbund styrker skydebaneindsatsen

Danmarks Jægerforbund har besluttet at styrke organisationens skydebaneindsats. Det sker blandt andet ved tilførsel af flere ressourcer til udfærdigelse af miljøgodkendelsesansøgninger for vores skydebaner. Som et led i indsatsen, indledte Jægerforbundets skydebaneteam onsdag den 21. juni en række dialogmøder med landets skydebaner.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen, Danmarks Jægerforbund

Der er kommet mere fokus på at styrke hele skydebaneindsatsen, og derfor er teamet nu blevet forstærket med flere hænder og flere kompetencer. Målet er at nedbringe sagsbehandlingstiden for en miljøgodkendelse og på sigt at kunne agere mere proaktivt i forhold til fremtidige udfordringer. Indsatsen skal have ophæng i den strategi for området, der er under udarbejdelse i øjeblikket.

Om oprustningen på området siger Niels Søndergaard, jagtfaglig chef og afdelingsleder for Rådgivning og Uddannelse i Danmarks Jægerforbund:

– Vi oplever i de her år, at der kommer et stort pres på skydebanerne fra vores omgivelser. Derfor har vi nu foretaget nogle justeringer i afdelingen, der gør, at vi har fået mere mandskab på området. Med tiden vil vi gerne kunne gå fra at være reaktive til at være mere proaktive på området. Jeg vil gerne, at vi med prioriteringen er bedre rustet til at imødekomme vores jagtforeninger og deres behov, krav fra myndighederne og det generelle hensyn til befolkningen.

Det første møde gennemført på Sjælland

Onsdag den 21 juni blev det første informationsmøde om miljøgodkendelser gennemført. Projektleder for Jægerforbundets skydebaneindsats, Sabina Rohde, bød velkommen til de 30 fremmødte repræsentanter fra en række af de Sjællandske skydebaner i lokalerne hos Køge-Herfølge jagtforening.

Mødet blev indledt med en præsentation af Danmarks Jægerforbunds våbenteam, der er de medarbejdere, der arbejder med skydebaner og dermed også miljøgodkendelser.

Herefter tog skydebanekonsulent Jan Rygaard de fremmødte på en grundig tur igennem processen for sikkerheds- og miljøgodkendelse af skydebaner. Under gennemgangen præciserede Jan Rygaard de forskellige parters forpligtigelser og muligheder i den ofte langvarige proces, det kan være at nå frem til en endelig miljøgodkendelse.

Kommunikation og samarbejde

Et vigtigt punkt i processen i arbejdet med miljøgodkendelse af skydebaner er en god dialog med den tilsynsførende myndighed, kommunen. Dette punkt blev understreget igen og igen af både oplægsholderne og af flere af de fremmødte jagtforeningsrepræsentanter. For at synliggøre denne kommunikation gennemgik Jan Rygaard tillige en oversigt, der visualiserede hele processen for miljøgodkendelse af skydebaner, lige fra første kontakt med Danmarks Jægerforbund til den endelige godkendelse ligger hos skydebanen.

Du finder oversigten her.

Forurening

Som aktivitetsudøvere på Danmarks Jægerforbunds mange skydebaner skal man være opmærksom på, at flugtskydning er en forurenende aktivitet, og at vi på et tidspunkt bliver stillet til regnskab for de lerduer, hagl og haglskåle, som vi efterlader i naturen. I forbindelse med dialogen omkring dette meget vigtige emne, blev der ligeledes talt om skydebane- og jagtforeningsbestyrelsernes ansvar i forbindelse med oprydning af denne forurening. Husker skydebanerne i deres budgetter at afsætte midler til oprydning, og er man bevidst om nuværende og potentielle fremtidige krav? Disse problemstillinger og mange flere var med til at underbygge behovet for en fælles strategi for jægerforbundets skydebaner.

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker (BAT, Best Available Techniques). Dette gælder også for skydebaner, og derfor har Danmarks Jægerforbund et ønske om at kunne undersøge og teste nye muligheder for at reducere støj og forurening. Niels Søndergaard udtaler således om DJ´s ambitioner i forhold til at kunne imødekomme den nye teknologi

– Vi vil med vores øgede indsats forsøge at lægge pres på, for at der udvikles nye teknologiske løsninger indenfor for eksempel støjdæmpning. DJ vil også gerne bidrage til at løsningerne testes - gerne med deltagelse fra vores jagtforeninger.

Oplysninger fra skydebanerne

I maj 2017 kontaktede Jægerforbundet jagtforeningernes mange formænd med det formål, at skabe et overblik over hvor gamle banernes miljøgodkendelser er, og hvem der er ansvarlige for driften af dem. Derudover vil vi gerne vide hvilke discipliner, der udøves på de forskellige baner. Oplysningerne skal bruges til fremadrettet at kunne servicere banerne bedre.

Har du fået mailen, og har du ikke svaret, så lyder opfordringen herfra at genfinde mailen og sende de få informationer retur. Det er en lille ting, der kan få stor betydning. Er mailen forsvundet er du velkommen til at kontakte Lars Thune Andersen på lta@jaergerne.dk.

Flere møder i rækken

Er du repræsentant for en af Jægerforbundets jagtforeninger eller jægerrådsrepræsentant, og vil du gerne have gode råd om forberedelsen af jagtforeningens miljøgodkendelse og indsigt i regler, skydetider, støjbegrænsninger mv. for skydebaner, så tilmeld dig et af de kommende dialogmøder. Det er gratis at deltage, og vi giver kaffen.

Der er pt planlagt nye møder i kreds 4 og 2. Der kan afholdes flere dialogmøder, hvis der er efterspørgsel:

Husk, at du som forening i Danmarks Jægerforbund har mulighed for at få hjælp til:

  • Råd og vejledning om skydebanens indretning og drift
  • Støjberegning
  • Udfærdigelse af miljøredegørelse
  • Hjælp til at afklare hvilke andre tilladelser der skal indhentes hos forskellige myndigheder

Skydebaneteamet

Sabina Rohde, Biologiformidler-  Projektleder for DJ´s skydebaneindsats

Jan Henrik Rygaard, skydebanekonsulent - Miljøgodkendelser af skydebaner. Skydebanegodkendelse og skydebaneindretning.

Nicholai Vigger Knudsen, våbenkonsulent - Miljøgodkendelser af skydebaner. Skydebanegodkendelse og skydebaneindretning.

Jens Ljungmann Pedersen, markvildtrådgiver - Natura2000 områder og skydebaner

Betina Kirstine Olsen, Administrativ konsulent - Administrativ support til våbenteamet

Lars Thune Andersen, Sektionsleder Våben og Skydning - Fagansvarlig for Våben og Skydning, Teamleder for DJ´s våbenteam