OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. september 2017

Charmeoffensiv for Nationalpark Skjern Å

Stort fremmøde, godt vejr, aktiviteter for alle - Skjern Å-dagen blev en publikumssucces.

Tekst: Troels Romby Larsen
Foto: Troels Romby Larsen

Der var kø ved standen med laserskydning, ved hestevognskørslen på Borris Hede, ved pølsevognen med gourmet-hotdogs af lokale råvarer og ved de fleste andre stande på Skjern Å-dagen, der blev afviklet for første gang søndag den 24. september på Borrislejrens skønne, vestjyske terræn.

Bag arrangementet stod Ringkøbing Skjern kommune sekunderet af Herning kommune. 

Interessemodsætninger

Baggrunden for arrangementet er de lokale kommuners forsøg på at sætte turbo på etableringen af Nationalpark Skjern Å, som mange lokale politikere og de grønne organisationer i området mener skal have en ny chance for politisk at blive vedtaget og implementeret.

Som altid er der interessemodsætninger, når naturen er til debat, men var der uenigheder om hvorvidt Skjern Å-området i fremtiden skal været et nationalt klenodie, var det ikke det, der kendetegnede søndagens arrangement. 

Utal af aktiviteter

Inviteret til at præsentere deres respektive naturinteresser var de ”store” organisationer som DN, DOF, DSF og DJ, men også lokale interessegrupper med ridning og friluftsliv på programmet var solidt repræsenteret. I det gode vejr var der masser af muligheder for de næsten 1000 besøgende til både udendørs og indendørs at deltage i gættelege, skyde med lasergeværer, gætte afstande til vildtmål, ride på heste, opleve en schweisshund på sporet, lave præcisionskast med en fiskestang, se udstillinger og få info, overvære underholdende naturdiskussioner i ”Den Grønne Sofa” og meget mere.

Taler og samtaler

I løbet af dagen var en række politikere inviteret til at komme med korte ”taler til Nationalparken”, som blev leveret klart og præcist.

På talerlisten var: Kristian Andersen (K), Johs. Poulsen (R), Søren Elbæk (S), Dorte West (V), Hans Østergaard (V) og Pia Olivia Christensen (V). Ellers var det nok mere de uformelle samtaler mellem de fremmødte, der prægede dagen, hvor der naturligvis også blev lejlighed til lige at informere hinanden om, hvordan årets hjortejagt var kommet i gang.

Samme mål - forskellig strategi

Ringkøbing-Skjern Kommune afsatte sidste år 1,9 millioner kroner til forberedelse af nationalparken, og kommunen er allerede i gang med at lave forarbejdet til den ansøgning, som skal sendes til ministeriet i 2019. Blandt politikerne i kommunen er der ikke helt enighed om, hvorvidt kommunen presser nok på for at få profileret sagen. Byrådskandidat Thomas Sloth Christensen (R) synes, det går for langsomt, mens byrådsmedlem Niels Rasmussen (SF) er fortaler for, at forarbejdet især med at forøge den lokale opbakning må tage den tid, det tager, da det er en vanskelig proces, hvor især afgrænsningen af nationalparken har været et stridspunkt. Han afviser samtidig den radikale politikers forslag om i første omgang at gå efter Friluftsrådets Naturpark-stempel.

Om Skjern å-dagen bidrager til en hurtig afklaring af ovennævnte spørgsmål, er nok usikkert, men arrangementet holder formodentlig gryden i kog. Området er unikt – uanset hvilken status, det har.