OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. september 2017

Bliv Jæger: Gode råd i forbindelse med jagttegnet

Vejen mod den første jagt: Christian er igang med at tage jagttegn og nærmer sig den første jagt som nyjæger. I del to af vores serie om "Vejen mod den første jagt" deler han ud af de gode erfaringer, han har gjort sig på vejen.

Tekst: Christian Lang Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Christian Lang Jensen, Danmarks Jægerforbund

At tilegne sig ny viden er ikke altid helt ligetil. Af denne årsag er det til tider en fordel at modtage råd fra andre, så man ikke knækker nakken på de mange informationer, man får i forbindelse med jagttegnsundervisningen. Især når man tager jagttegnet som et intensivt weekendkursus, er det essentielt at søge gode råd hos andre. Her får du mit bud på, hvad der kan optimere indlæringen, så det ikke blot bliver kedelig udenadslære.

Først og fremmest skal man på forhånd gøre op med sig selv, om man vil tage jagttegnet som et intensivt kortvarigt forløb over to hele weekender, eller om man vil forsøge sig med et langvarigt forløb over flere måneder. I denne sammenhæng bør der ikke herske tvivl om, at der er forbundet fordele og ulemper med begge undervisningsprocesser.

Kort kontra langt forløb

Det kortvarige forløb fordrer først og fremmest stor selvdisciplin, da det er de færreste, der kan rumme alle de informationer, som bliver givet i forbindelse med undervisningen. Derfor er det væsentligt, at man får læst undervisningsmaterialet grundigt forud for undervisningen, undervejs i forløbet og naturligvis efter undervisningens ophør. Personligt har jeg fokuseret på at danne mig et overblik over emnerne inden undervisningen. Dernæst er jeg gået mere i dybden med emnerne. Det er i denne sammenhæng rart med en underviser, som er god til at pinpointe, hvad der er meget væsentligt, og hvad der er mindre væsentligt. Derfor er jeg meget glad for min underviser Mouritz Kristensen fra Fredericia og Omegns Jagtforening, da han netop mestrer denne opgave fuldt ud.

Derudover har det for mit vedkommende været en stor hjælp at tage ud i naturen for at udvikle mit vildtkendskab. Det gør det hele lidt mere underholdende, og har man lyst til at gøre det samme, kan man med fordel tage en god ven eller kæresten med, så han eller hun kan høre en i de vildtarter, man observerer. Jeg opnår i hvert fald stor tilfredshed, når det lykkes for mig at skelne en svartbag fra en sildemåge eller en husmår fra en skovmår. Denne praktiske anvendelse af den tilegnede teori tror jeg på, at mange jagttegnsaspiranter og nyjægere for den sags skyld kan få meget ud af – især når der er tale om de intensive jagttegnskurser.

Én af de klare fordele ved de intensive forløb er imidlertid, at den viden, man tilegner sig, ligger helt frisk i hukommelsen, når man skal til selve jagtprøven. Det er jeg ikke i tvivl om, vil komme mig til gode, da jeg over tid godt kan risikere at smide vigtige informationer om i en stor rodekasse i baghovedet.

Ser man nu på de længerevarende forløb er den soleklare fordel, at der er mulighed for at få mere jagtteori ind på rygraden inden jagtprøven. Jeg kender imidlertid mig selv godt nok til at vide, at jeg for alvor først lærer, når jeg i praktiske sammenhænge – altså jagt – anvender den teoretiske viden, jeg har tilegnet mig, og derfor er jeg ikke af den overbevisning, at jeg ville få mere ud af et langvarigt forløb.

Når gode råd ikke er så dyre

Mange kan i forbindelse med forløbet komme til at føle, at de løber panden mod en mur, og her er det min erfaring, at det hjælper at snakke med de andre kursister. Ofte finder man ud af, at man ikke er alene om ikke at have forstået det hele. Jeg har her erfaret, at der også er meget stor forskel på, hvad folk husker, og det understreger netop vigtigheden af, at man trækker på andres kompetencer og deler ud af egne.

Eksempelvis har jeg haft meget ud af at tage jagttegnet med en god ven, som er super skarp, når det kommer til våben. Det har hjulpet mig, når jeg har været i tvivl, og omvendt har jeg hjulpet ham med vildtkendskab. Derfor vil jeg bestemt også opfordre til, at man tager jagttegnet sammen med nogen, da det letter processen væsentligt. I denne kontekst må man endeligt ikke se det som en konkurrence, men snarere som et samarbejde. På den måde inkorporerer man tilmed en langt sundere mentalitet, til den dag man selv er en erfaren jæger. Jagt handler i min optik netop om fællesskab og udveksling af viden og erfaringer.

Hvis jeg skal komme med et godt råd til den teoretiske undervisning, så vil det være, at det er vigtigt at benytte sig af de tilgængelige jagtprøver, der ligger på jagtproeven.dk. På den måde kan man tydeligt monitorere sin udvikling, og det er muligt via den statistik, som hele tiden automatisk udarbejdes på baggrund af prøverne, at få belyst, hvor man hovedsageligt skal sætte ind. Jeg har her taget en del tests udelukkende med spørgsmål fra de kategorier, jeg har haft særligt svært ved og tests med de spørgsmål, som jeg hidtil har svaret forkert på. Det har flyttet mig meget på mine svage områder.

På den praktiske banehalvdel har jeg haft meget ud af at øve mig med en legetøjshaglbøsse. Den er måske ikke optimal i forhold til at øve skuldring af bøssen og andre aspekter ved selve skydningen, men den har derimod været guld værd i forhold til våbenhåndteringen. Den fritid man bruger på at øve med en anden jagttegnsaspirant eller med en god ven, som får lidt indføring i, hvad det handler om, er bestemt givet godt ud.

Slutteligt vil jeg blot pointere, at hvis du går med tanker om at tage jagttegn, så kan det kun gå for langsomt med at komme i gang. Jagttegnet åbner op for et helt univers af fantastiske oplevelser, som man ikke ville kunne opnå på anden vis. Selvom det måske kan virke uoverskueligt, så er det faktisk ret ligetil. Det handler blot om at nyde processen og benytte sig af al den hjælp, man kan få. Jagten er et fælleskab.

Se Christian fortælle om at tage jagttegn