OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. april 2017

Biodiversitet i agerlandet – udgivelse af fagrapport

Afslutningen af projektet mellem lodsejere i markvildtlavene, Jægerforbundet og Aarhus Universitet er nået, og du kan blandt andet orientere dig om resultaterne i fagrapporten her.

Tekst: Sabina Rohde, Danmarks Jægerforbund

De sidste tre år har der i forbindelse med markvildtindsatsen kørt et sideløbende projekt med titlen Økologisk rum og biodiversitet i landbrugslandet. Projektet har haft til formål at undersøge, om de terræntiltag, der arbejdes med i markvildtindsatsen også har en positiv effekt på biodiversiteten.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danmark Jægerforbund. 10 markvildtlav har indgået aktivt i arbejdet.  

Hvad har vi fundet ud af?

I hovedtræk er vi blevet mere vidende om, hvor vigtigt det er for biodiversiteten i det åbne land, at de eksisterende biotoper bevares. Det er de levende hegn, markvejene, grøfter og kanter, de græssede enge og meget mere. Særligt er det vigtigt at sikre og bevare de elementer, der har nogen år på bagen. De er svære at erstatte. Kontinuitet er et nøgleord.

Har du et ønske om at etablere en vildtstribe eller en barjordsstribe, skal du endelig gøre det, da projektet også har vist at tiltagene også har sin berettigelse i forhold til at skabe mere biodiversitet. Det skal dog overvejes nøje hvor elementet anlægges i forhold til de andre eksisterende elementer i landskabet.  

Den viden projektet har åbnet op for er medvirkende til, at markvildtindsatsen nu i højere grad end tidligere favner bredere end agerhøns og harer. Markvildtindsatsen har hele vejen igennem haft fokus på at skabe gode levesteder for landbruglandets jagtbare som ikke jagtbare arter. Nu står vi med mere viden om hvilke elementer, det er særligt vigtigt at fokusere på, så vi igennem markvildtindsatsen kan være med til at bevare og udvikle naturindholdet i det åbne land så både biodiversitet og jagtlige interesser tilgodeses.  

Ønsker du mere viden om biodiversiteten i landbrugslandet kan du læse fagrapporten under artiklen eller se filmene om projektet på vores you tube her.

DCE udgiver i ugen efter påske en omfattende videnskabelig rapport over projektet. Den vil kunne læses på projektets hjemmeside (link).

Tak til Aage v. Jensens Naturfond og 15. Juni Fonden for økonomisk støtte til projektet.

Læs fagrapporten her

Se filmene om projektet her