OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. januar 2017

Bachelorprojekt om drabelige huskatte vinder pris

Nyuddannet professionsbachelor i jordbrugsbiologi fra Erhvervsakademi Aarhus, Morten Thim Jensen, lavede sit bachelorprojekt om fritgående huskatte som trussel mod agerhøns, sanglærker og fasaner, i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Projektet har nu sikret ham JID-prisen på 5.000 kr.

Tekst: Anita Vognstrup
Foto: Carsten Riis Olesen og Greg McQueen, Erhvervsakademi Aarhus
sekretariatsleder Peter Bromark fra JID (til højre) overrækker præmien på 5.000 kr. til nyuddannede prof.bach i jordbrugsbiologi Morten Thim Jensen for  hans bachelorprojekt om huskattens negative effekt på jordrugende fugle.

sekretariatsleder Peter Bromark fra JID (til højre) overrækker præmien på 5.000 kr. til nyuddannede prof.bach i jordbrugsbiologi Morten Thim Jensen for hans bachelorprojekt om huskattens negative effekt på jordrugende fugle.

OPDATERET 27.01.2017: Vi har fået lov at dele Morten's opgave med jer. I finder den her.

”Den domsesticerede kat (Felis Catus) og dens påvirkning på jordrugende fugle i det danske agerland” hedder Morten Thim Jensens bachelorprojekt. Han udarbejdede det som afsluttende opgave på hans uddannelse til proffessionsbachelor i jordbrugsbiologi, mens han var i praktik hos Danmarks Jægerforbund i efteråret 2016.

Opgaven var så god, at den sikrede ham JID-prisen (JID er den faglige organisation for jordbrugsteknikere og jordbrugsteknologer), som honorerer den bedste afsluttende opgave blandt de jordbrugsteknologstuderende.

- Jeg er utrolig glad over at have modtaget prisen. Det er et skulderklap og en anderkendelse af, at jeg har gjort et godt stykke arbejde. Derudover skal der lyde en stort tak til Danmarks Jægerforbund for at give mig muligheden for et lærerigt praktikforløb og god vejledning undervejs i skriveprocessen, siger den glade nyuddannede prismodtager.

Dræberkattene er en trussel for de jordrugende fugle

Hovedresultaterne i bacheloropgaven peger på, at jordrugende fugle er sårbare overfor prædation fra den domesticerede kat, især i æglægnings- og rugeperioden. Vildtlevende domesticerede katte udgør den største prædationsrisiko mod jordrugende fugle, bl.a. fordi de har et større aktivitetsniveau fordelt over døgnet og kalenderåret, end ejede katte.

Morten Thim Jensen konkluderer på baggrund af opgaven, at populationsudviklingen af jordrugende fugle kan blive påvirket negativt, når der er højt prædationstryk fra den domesticerede kat. Han vurderer også, at det vil være fordelagtigt at foretage bestandsopgørelser for kattens udbredelse i Danmark, så der på sigt kan diskuteres forvaltningsværktøjer.

Stor ros og 5.000 kr.

Juryen roste Morten Thim Jensen for hans høje akademiske og videnskabelige kvalitet i opgaven.

- I opgaven tager han hensyn til sin empiri, som ganske innovativt forener to modstridende sfærer (den huslige kat i mødet med den vilde natur), hvor dækkende teori også har været udfordrende at opdrive, skriver juryen bl.a. i den skriftlige begrundelse for at tildele Morten Thim Jensen hæderen.

Sekretariatsleder fra JID, Peter Bromark, overrakte prisen til den 25-årige og stolte proffessionsbachelor den 12. januar 2017 (Se billede). Med æren fulgte en check på 5.000 kr. - penge som Morten Thim Jensen vil bruge på at videreuddanne sig til vildtforvalter.