OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. marts 2017

Årets Vingeundersøgelse er afsluttet: 13.986 vinger

Vi har med udgangen af februar måned nu afsluttet vingeundersøgelsen for sæsonen 2016/17. Det samlede resultat blev i alt 13.986 vinger. I forhold til sidste sæson blev landsresultatet en smule bedre, da vi sidste år endte på 13.191 vinger.

Tekst: Thomas Kjær Christensen, DCE, Aarhus Universitet

Vingerne er indsendt af i alt 448 jægere, hvoraf den jæger der bidrog med flest vinger, indsendte 653 vinger. I gennemsnit blev der indsendt 31,2 vinger per jæger. Hvilket kan sammenlignes med 28 vinger per jæger i 2015/16 sæsonen.

I figur 1 kan man se fordelingen af vinger for samlede artsgrupper indsendt de enkelte måneder, mens figur 2 viser, med hvilken andel de enkelte arter er nedlagt gennem jagtsæsonen. Se figurerne i bunden af artiklen.

Som forventet blev en stor andel af de kortnæbbede gæs, nemlig 39%, nedlagt i januar. Denne høje afskydning skal ses på baggrund af, at jagten igen blev åbnet i denne måned i sæsonen 2016/17. Til sammenligning blev 47% af årets udbytte i sæsonen 2014/15 nedlagt i januar, hvor der også kunne jages i januar, mens der ikke var jagt på kortnæbbet gås i januar måned i sæsonen 2015/16. Åbning og lukning af januar-jagten på de kortnæbbede gæs er en regulering, der sker på baggrund af den internationale adaptive forvaltningsplan, der har som mål at opretholde en stabil bestand på ca. 60.000 fugle. Afhængig af ynglesucces og vinterdødelighed i de enkelte sæsoner, vurderes det hvor stor en afskydning bestanden efterfølgende kan tåle. Det er derfor muligt, at der også vil ske ændringer i jagten på de kortnæbbede gæs i de kommende år.

Antallet af vinger modtaget for de fleste arter i 2016/17 følger det normale mønster for arternes forekomst i Danmark under træk og overvintring. Vi fik dog flere fløjlsænder og havlitter end normalt, hvilket sikkert skyldes, at disse to arter i øjeblikket undersøges nærmere. Aarhus Universitet og Danmarks Jægerforbund, som står for disse undersøgelser, har opfordret jægere til at indsende hele fugle, og ikke bare en vinge. At der er modtaget mange hele fløjlsænder og havlitter har helt sikkert smittet af på resultatet af vingeundersøgelsen.

Årets hovedpræmier er udtrukket

Som normalt er alle jægere, der har indsendt vinger gennem sæsonen, med i lodtrækningen om årets hovedpræmier. Lodtrækningen foregår på den måde, at alle, der indsender 1-10 vinger, har én vinderchance, indsender man 11-20 vinger, er der to chancer, 21-30 vinger tre chancer osv. Med sæsonens fordeling af vinger og jægere var der i alt 1.637 lodder i årets trækning.

Følgende vindere blev udtrukket:

  1. Duejagt i England med Buhls Jagtrejser: Emil Hansen, Kbh. V
  2. Gavekort på kr. 1.000,- fra Danmarks Jægerforbund til Korsholm: Ole Bertelsen, Årre

Blandt de jægere, der indsendte vinger i løbet af februar, er der udtrukket én vinder af en kniv. Den heldige blev: Harny Rasmussen, Otterup.

Alle vindere vil blive kontaktet direkte, men kan også ses på vingeundersøgelsens hjemmeside, hvor man også kan se en oversigt over samtlige årets vindere af knive.

På Vingeundersøgelsens hjemmeside kan man senere på året finde de årlige artsrapporter.   

Der skal rettes en meget stor tak til alle de jægere, der gennem sæsonen har bidraget med vinger. Ikke alle har været så heldige at vinde en jagtkniv sponseret af Danmarks Jægerforbund, men vi håber, at mange vil være med igen, når der starter en ny sæson til september. Alle der har bidraget, vil modtage en oversigt over årets resultater på e-mail. Da vi fremover ikke mere udsender breve med årets resultater, håber vi, at vi har modtaget e-mail adresser på jer alle. Med denne løsning, regner vi også med at sende en mail til alle, der tidligere har indsendt vinger og som vi har en e-mail på. Husk at vingekuverter kan rekvireres hele året ved at indsende navn og adresse på mail vinger@bios.au.dk eller på telefon 87150000.

God sommer.