OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. august 2017

Årets Vildtudbyttenotat: Fald af grågås, fremgang af kortnæbbet gås

Den endelige vildtudbyttestatistik for 2015/16 og den foreløbige for 2016/17 er nu offentliggjort. Indtil videre har 92,1 procent af jagttegnsløserne indberettet et udbytte på godt 2,1 millioner stykker vildt for 2016/17.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund

De foreløbige tal fra vildtudbytteindberetningen for jagtsæsonen 2016/17 viser et fald i jægernes udbytte af pattedyr på godt 4 % og af fugle på knap 5 % fra sæsonen 2015/16. Tallene er foreløbige, da jægere, der endnu ikke har indløst jagttegn for jagtsæsonen 2017/18, endnu kan nå at indberette vildt. 92,1 % af jagttegnsløserne har dog indberettet deres vildtudbytte for sæsonen 2016/17. I sæsonen 2015/16 var der kun tale om beskedne ændringer fra den foreløbige til den endelige statistik.

Tallene, der altså både er de endelige for 2015/16 og de foreløbige for 2016/17, stammer fra DCE’s notat om vildtudbyttestatistik, som i dag er blevet offentliggjort på både Miljøstyrelsens og DCE’s hjemmeside. I bunden af denne artikel finder du et direkte link til notatet.

I denne nyhed finder du en kort oversigt over resultaterne, som vi her på hjemmesiden vil gå i dybden med i den kommende periode. Tallene her viser kun udviklingen imellem de to foregående sæsoner, men vildtforvaltning skal naturligvis ses i et større perspektiv.

Tilbagegang for flere pattedyr

Blandt pattedyrarterne har der været en tilbagegang i udbyttet for 9 ud af 16 arter. De mest markante fald ses i udbyttet af vildkanin og rovpattedyr (ilder, mink og husmår). Der er dog også sket et fald i jægernes udbytte af harer. For vildkanin er udbyttet tilbage på niveau med tidligere år efter en stor fremgang i jagtsæsonen 2015/16.

For hjortevildtet er udbyttet af kronvildt i en lille fremgang, ligesom notatet konstaterer en mindre fremgang for udbyttet af dåvildt, men en svag tilbagegang for udbyttet af råvildt.

Adaptiv forvaltning af kortnæbbet gås gav større udbytte

For fuglearterne er der sket et fald i udbyttet af 23 ud af 31 arter. Disse arter tæller blandt andet ederfugl, grågås, ringdue og tyrkerdue.

Som et resultat af den internationale adaptive forvaltningsplan for kortnæbbet gås, blev jagttiden i 2016/17 udvidet med januar måned for arten for at fastholde den på det ønskede niveau. Tallene viser, at jægerne tog imod muligheden, og udbyttet steg med mere end 50 % fra året før, hvor der ikke var januarjagt på arten.

Af andre arter, hvor udbyttet er steget, fremhæver notatet fløjlsand og havlit, ligesom der ses en markant stigning i udbyttet af krikand.

Årets vildtudbyttestatistik indeholder også tal fra vingeundersøgelsen. Nedlægger du fuglevildt af de relevante arter, kan du hjælpe med at samle viden - og vinde præmier - ved at deltage i vingeundersøgelsen. Læs mere om vingeundersøgelsen her.

177.315 jagttegnsløsere

I jægerstanden er der kun sket meget beskedne ændringer i den forgangne jagtsæson. Således var de 177.315 jagttegnsløsere en beskeden stigning fra 176.170 jagttegnsløsere året før. I 2016/17 var 6,3 procent af jagttegnsløserne kvinder.

Mere end halvdelen af de mandlige jægere (54,8 %) nedlagde vildt i sæsonen, mens kun godt hver fjerde kvindelige jagttegnsløser (27 %) nedlagde vildt. Mændene nedlagde også i gennemsnit mere vildt end kvinderne, henholdsvis 23,4 og 10,2 stykker vildt.

Du kan læse hele notatet "Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonenerne 2015/16 og 2016/17" her.