OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. august 2017

12 nye medlemmer på EU´s ”dødsliste”

EU´s liste over invasive arter udvides nu med yderligere 12 arter. Syv af de 12 nye arter findes i Danmark.

Tekst: Sabina Rohde, Danmarks Jægerforbund

I en pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen fremgår det, at EU har optaget yderligere 12 arter på deres liste over invasive arter. Listen rummer nu totalt 49 arter hvoraf i alt 13 findes i Danmark.  Miljøstyrelsen oplyser at de 7 nye arter, der forekommer i Danmark er Nilgås, Kæmpebalsamin, mårhund, bisamrotte, smalbladet vandpest, Kæmpe-bjørneklo og kæmpe-silkeplante.  

Optagelsen af de 12 nye arter på listen, medfører at EU medlemslande er forpligtigede til at sætte ind med en bekæmpelse af de uønskede gæster. '

- Det betyder, at alle EU-medlemslande skal deltage i indsatsen imod de invasive arter ved at overvåge udbredelsen, forhindre introduktionen og spredning til andre medlemslande og så vidt muligt bekæmpe de allerede introducerede arter, udtaler Josefine Møller, biolog ved Miljøstyrelsen.

I Danmark kendes måske bedst til bekæmpelsen af kæmpebjørneklo som for nyligt blev intensiveret og til bekæmpelse af mårhund, som Danmarks Jægerforbund har en stor aktie i.

Læs mere: Mårhundeprojektet

I forhold til bekæmpelse af mårhund forventer vi med optagelsen af mårhund på EU's liste, at indsatsen kan fortsætte.

Du kan læse mere om de invasive arter i EU på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Nogle kæledyr er invasive

Har du et kæledyr, der fremgår af listen, som for eksempel rødøret og guløret terrapin, skal du notere dig, at du kan beholde dyret til det dør, men det må ikke yngle og ej heller udsættes i naturen.

Ønsker du at skille sig af med kæledyret, er der en række zoologiske haver og lignende, der kan modtage dyrene. Nogle af institutionerne modtager sågar alle invasive arter fra listen.

Du kan finde listen over modtagere af invasive arter her.