OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Vingeundersøgelsen i oktober

I oktober måned blev der indsendt i alt 2.644 vinger nedlagt på 159 forskellige lokaliteter og af 131 jægere. Vi modtog i gennemsnit 20,2 vinger per jæger, hvor den der indsendte flest bidrog med 317, mens 11 jægere nøjedes med at indsende en enkelt vinge. Samlet er vi oppe på 4.198 vinger for denne sæson og vi er allerede godt i gang med vinger fra november måned.

Tekst: Thomas Kjær Christensen, DCE, Aarhus Universitet

Med 1.059 vinger blev krikand den art vi modtog flest vinger fra. Af andre svømmeænder modtog vi 636 vinger af gråand og 405 vinger af pibeand. I alt udgjorde svømmeænder 2.260 vinger i oktober mens der lidt skuffende kun blev modtaget 84 vinger af dykænder, hvoraf de 43 vinger var fra ederfugl. 

Det blev også en lidt svag start på sæsonen for skovsneppe, hvor vi modtog 12 vinger. Det er det laveste antal vi har modtaget i oktober sammenlignet med perioden 2003-2015, hvor vi i gennemsnit i oktober måned har modtaget 122 vinger af skovsneppe. Det er vist, at skovsnepper der nedlægges i Danmark skydes en smule senere på sæsonen end for 20 og 30 år siden, men samtidig er efterårstrækket igennem Danmark også meget påvirket af vejrforholdene i Skandinavien og Rusland hvorfra de fleste skovsnepper kommer. Det betyder, at der kan være store år til år forskelle i, hvornår og hvor koncentreret skovsnepperne forekommer her i landet, hvilket selvfølgelig også afspejles i, hvornår de fleste snepper nedlægges.

Månedsfordeling af vinger.

Månedsfordeling af vinger.

Det er frivilligt at deltage i vingeundersøgelsen, som omfatter ænder, gæs, blishøns, skovsneppe og dobbeltbekkasin. Klip én vinge af de nedlagte fugle og send dem til os i de specielle vingekuverter, som kan fås ved at sende navn og adresse til vinger@bios.au.dk eller ved at ringe på 87150000. Vi sender også forsendelseskuverter hvor portoen er betalt, så der ikke er udgifter forbundet med at deltage.

Alle der indsender vinger er med i månedlige lodtrækninger om rigtig gode svenske EKA knive, samt ved sæsonens slutning i lodtrækning om en duejagt i England sponseret af Buhls Jagtrejser og et gavekort til Korsholm på kr. 1.000,-. Med mere end 2.000 vinger i oktober blev der udtrukket to vindere af en kniv. De heldige jægere blev Knud V. Pedersen, Kettinge (9 vinger) og Kent Morel, Bording (121 vinger). Vinderchancen stiger med antallet af indsendte vinger, men er generelt større end i onsdagslotto. I denne måned var der 337 lodder fordelt på de 131 jægere der indsendte vinger.

Ved at deltage i vingeundersøgelsen har man ikke blot chancen for at vinde præmier, man bidrager også til at vi i Danmark har den nok bedste oversigt over vildtudbyttet i Europa og dermed det bedste grundlag for at forvalte vores fuglevildt på en bæredygtig måde. Som tidligere omtalt er der i øjeblikket speciel fokus på fløjlsand og havlit, hvor vi i samarbejde med Danmarks Jægerforbund prøver at finde ud af hvor fuglene kommer fra, om de er fra Skandinavien eller fra Rusland. Derfor vil vi meget gerne vil have alle de vinger, vi kan få. Hvis muligt, vil vi også gerne have hele fugle. Ud over registrering af antal og køn og alder, vil fjer fra vingerne fra havlit og fløjlsand blive undersøgt med en teknik, der giver information om hvor fuglene er opvokset. Undersøgelser af fløjlsænder er i fuld gang, da vi allerede har modtaget nogle hele fugle gennem vingeundersøgelsen.

På vingeundersøgelsens hjemmeside (bios.au.dk/vinger) kan man gennem sæsonen følge med i, hvor mange vinger der er blevet indsendt, få information om baggrunden for vingeundersøgelsen, se tidligere års resultater og finde en vejledning i indsendelse. Husk det er gratis at deltage.


Knæk og bræk

Iben Hove Sørensen, trækvildtkonsulent ved Danmarks Jægerforbund, og Ib Kragh Petersen, DCE, er i gang med at undersøge en fløjlsand.

Iben Hove Sørensen, trækvildtkonsulent ved Danmarks Jægerforbund, og Ib Kragh Petersen, DCE, er i gang med at undersøge en fløjlsand.