OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. november 2016

Ny betalingsjagt på Harrild Hede er en succes

På Harrild Hede nedlagde 59 betalende jægere 34 krondyr med 49 skud på tre timer tirsdag formiddag d. 15. november. Jagten på området er netop af Naturstyrelsen omlagt til betalingshjagt - og den første af sin slags på området var således særdeles vellykket.

Foto: Arkivfoto: Max Steinar

Naturstyrelsen Midtjylland var arrangør, da 59 betalende jægere tilbragte tre timers jagt på kronvildt tirsdag d. 15. november på Harrild Hede og de omgivende skovarealer i Nørlund. Det var første gang Naturstyrelsen Midtjylland afholdt en betalingsjagt på området, og det blev en udbytterig dag.

Jagten på Harrild Hede har til og med sidste jagtsæson været udlejet til et jagtkonsortium. Men da aktiviteterne på Naturcenter Harrild Hede har nået et omfang på næsten 400 aktiviteter årligt, har Naturstyrelsen ønsket selv at styre jagten på skov- og hedearealerne nær naturcenteret. Man har derfor valgt, at  jagten i Nørlund og på Harrild Hede skal overgå fra jagter med inviterede deltagere til betalende deltagere, for at kompensere for de manglende indtægter ved udlejning til et jagtkonsortium.

En udbytterig formiddag på heden

De 59 jægere mødte inden kl. 8.00 op på Naturcenter Harrild Hede, hvor de skulle indskrives og fremvise gyldigt jagttegn. Herefter holdt vildtkonsulent Steen Fjederholt parole for jagten. Jægerne blev derefter fordelt på seks skyttehold, der hver var anført af en postanviser fra Naturstyrelsen. I styrelsens biler og lejede minibusser blev skytterne kørt ud til de poster, som de på forhånd var blevet tildelt ved lodtrækning.

Alle deltagere havde betalt for at sidde godt tre timer i skydetårn eller skydestige. Da alle jægere i den stille, men milde regn, var på plads klokken ca. 9.15, begyndte de 20 drivere at bevæge sig rundt i skoven, der i alt omfatter ca. 2500ha.

Der gik nogen tid, før de første skud lød, men i løbet af formiddagen blev der kortere imellem skuddene.

Jagten forløb ganske vellykket. Der blev nedlagt 34 krondyr i 49 skud. I alt havde 27 jægere havde afgivet skud. To jægere havde været så dygtige eller heldige at nedlægge hele tre dyr hver.

De nedlagte dyr fordelte sig med otte kalve, 22 hinder og fire hjorte, så det var en flot vildtparade, der kunne præsenteres, da skovfoged Hans Jensen omkring solnedgangstid blæste jagten af.

Mange af jægerne havde poster ud til åbne hedeområder. Det er som regel lig med, at man får set mange krondyr, men ofte på store afstande og udenfor skudhold. Da jagten sluttede kl. 12:30, kunne 13 af de deltagende jægere berette, at de hver havde set flere end 100 krondyr. Enkelte af dem havde endda set op mod 200 dyr, og en enkelt op mod 300. Desværre var der også en håndfuld jægere, der overhovedet ikke så krondyr. 

I tidsrummet fra kl. 13.00 til 15.00 indtog jægerne frokost og kaffe på Naturcenter Harrild Hede, mens frivillige hjælpere og ansatte i Naturstyrelsen Midtjylland sørgede for at samle de nedlagte krondyr ind, brække dem op og gøre dem klar til den efterfølgende vildtparade.

Under denne del af jagten spillede seks erfarne schweisshundeførere og deres hunde en vigtig rolle. Hundeførernes eftersøgninger resulterede i seks vellykkede eftersøgninger, hvor dyrene blev fundet, mens det i fire tilfælde blev vurderet, at det eftersøgte dyr enten ikke var ramt alvorligt eller slet ikke ramt.

En populær jagt

Afholdelse af en betalingsjagt for 60 deltagere på 2500ha skov og natur er en opgave, der indebærer megen planlægning og forberedelse, for at dagen kan blive en god oplevelse for de betalende jægere. Samtidigt skal dagen også resultere i et passende jagtmæssigt udbytte, så udviklingen i bestanden af krondyr af hensyn til landmændene rundt om Nørlund og Harrild Hede bremses op. Det lykkedes på denne november dag, og det lader til, at betalingsjagten i det midtjyske bliver populær i fremtiden.

Næste betalingsjagt på Harrild Hede og i Nørlund er den 15. december, og alle pladser til denne jagt er allerede solgt. De 59 jægere havde købt pladserne på jagten via Naturstyrelsens web-butik, hvor fremtidige jagter også sælges. Næste år bliver der formentlig udbudt et par tilsvarende jagter, og man kan holde sig orienteret via www.naturstyrelsen.dk